78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Data: 01.08.2022 r., godz. 12.35    441
1 sierpnia 2022 r.

W poniedziałek 1 sierpnia przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku o godzinie 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Jest to hołd dla uczestników powstania, oddawany co roku w godzinę „W” – dokładnie o 17:00. Decyzję o dacie i godzinie rozpoczęcia w Warszawie akcji „Burza” – wtorek 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 – podjął gen. Tadeusz Komorowski „Bór”. Powstanie zorganizowane przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim było największą akcją militarną Armii Krajowej. Pomimo przeważających sił niemieckich, braków zaopatrzenia i broni heroiczny zryw niepodległościowy trwał 63 dni – powstanie upadło w nocy z 2 na 3 października 1944 r.