Przegląd dróg Powiatu Grodziskiego

Data: 29.08.2022 r., godz. 08.25    472
Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich

W czwartek 18 sierpnia odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Promocji Powiatu i Współpracy Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Spraw Wiejskich. Posiedzenie w formie objazdu dróg powiatowych odbywa się co roku w sierpniu, we wrześniu natomiast rozpoczynają się prace nad konstruowaniem budżetu na następny rok. Przyjęta forma umożliwia władzom Powiatu Grodziskiego bezpośrednie zapoznanie się ze stanem infrastruktury drogowej w Powiecie, sprawdzenie dróg już wyremontowanych i tych, na których trwają prace, ale także wskazanie najpilniejszych inwestycji. 

Obecnie trwają prace na drodze powiatowej nr 1503 – ul. Tarczyńskiej w Ojrzanowie (gmina Żabia Wola). Rozbudowywany jest odcinek drogi o długości prawie 1 km. Realizowana jest także przebudowa drogi nr 1515 – ul. Chełmońskiego w miejscowości Budy Grzybek oraz Chylice (gmina Jaktorów). 

Zlustrowano również odcinek drogi numer 3832 w Holendrach Baranowskich (gmina Baranów), gdzie prace niebawem się rozpoczną. W bieżącym roku wykonana zostanie kładka dla pieszych i rowerzystów w ciągu nowo wybudowanej ścieżki rowerowej w miejscowości Chrzanów (droga nr 1509). Ponadto w latach 2022/2023 zmodernizowana zostanie droga numer 1508 w Chlebni oraz zbudowana droga nr 2855 w Zarębach (gmina Żabia Wola).

Powiat Grodziski dysponuje dokumentacją techniczną na szereg odcinków dróg powiatowych. Część spraw posiada już ostateczne pozwolenie na budowę, dzięki czemu można ubiegać się o uzyskanie zewnętrznych dofinansowań. Są to m.in. drogi: 

  • nr 3832 w miejscowości Gongolina (gmina Baranów),
  • nr 1504 – ul. Gościnna w Radoniach (gmina Grodzisk Mazowiecki),
  • nr 2855 w Ojrzanowie (gmina Żabia Wola).

Część spraw znajduje się u wojewody mazowieckiego w odwołaniu, jak np. droga nr 1520 Bukówka – Skuły (gmina Żabia Wola), droga nr 1511 w Milanówku (budowa rond w centrum miasta) czy też budowa chodnika w ul. Średniej w Milanówku.

Obecnie Powiat Grodziski składa dwa wnioski do wojewody mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie modernizacji:

  • drogi nr 1502 w Urszulinie (gmina Grodzisk Mazowiecki) – do granicy z Powiatem Pruszkowskim,
  • drogi nr 1515 w Budach Michałowskich (gmina Jaktorów) – do granicy z Powiatem Żyrardowskim.

Radni uczestniczący w objeździe potwierdzają pilną potrzebę remontów dróg, których nawierzchnie są w złym stanie technicznym (np. drogi nr 3833 i 4135 w gminie Baranów, droga 1503 w gminie Żabia Wola, ul. Dębowa w Milanówku). 

Dobry stan infrastruktury drogowej zapewnia nie tylko większy komfort korzystania z dróg, ale także bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Wpływa to również na tempo rozwoju naszego Powiatu.

Powiat Grodziski nieustannie pozyskuje kolejne dotacje na remonty, budowy czy przebudowy dróg zarówno z programów rządowych, takich jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg czy Polski Ład, jak i budżetu Województwa Mazowieckiego. Te dodatkowe środki finansowe znacznie ułatwiają przeprowadzanie tak wielu inwestycji.

Przegląd dróg Powiatu Grodziskiego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503 – ul. Tarczyńskiej w Ojrzanowie, gmina Żabia Wola., Przebudowa drogi powiatowej nr 1515 – ul. Chełmońskiego w Budach Grzybek i Chylicach, gmina Jaktorów., Droga powiatowa nr 1504 – ul. Średnia w Milanówku., Droga powiatowa nr 1502 w Urszulinie, gmina Grodzisk Mazowiecki.,