W trosce o zdrowie mieszkańców

Data: 26.08.2022 r., godz. 08.00    493
Inwestycje Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

Na najbliższy czas w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim zaplanowano przeprowadzenie ważnych inwestycji.

Jedną z nich jest budowa nowej sali operacyjnej. Znacznie zwiększy to dostępność do sal operacyjnych i liczbę planowanych zabiegów. Dzięki powstaniu nowej sali łatwiej będzie zachować reżim sanitarny – możliwe stanie się wydzielenie w razie konieczności jednej sali dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych wirusem SARS-Cov-2 wymagających natychmiastowej interwencji zabiegowej.

Obecnie Centralny Blok Zabiegowy dysponuje 4 salami zabiegowymi, na których każdego roku wykonywanych jest blisko 7 tys. operacji. Warto zaznaczyć, że wielospecjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim świadczy usługi medyczne dla obszaru aż 5 powiatów ściany zachodniej Warszawy (ok. 0,5 mln mieszkańców). Pilna realizacja inwestycji, jaką jest budowa nowej sali operacyjnej, jest zadaniem priorytetowym, przyczyni się bowiem do zwiększenia bezpieczeństwa, jakości świadczonych usług oraz poprawy warunków pracy personelu.

We wtorek 9 sierpnia br. władze Powiatu Grodziskiego podpisały umowę o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w wysokości 1 000 000 zł. To już drugie dofinansowanie do tej inwestycji, które pozyskał Powiat Grodziski. Na budowę sali operacyjnej uzyskano bowiem dotację w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 380 000 zł. Całkowity koszt przeprowadzenia budowy został oszacowany na 4 400 000 zł, okres jej realizacji to lata 2022–2023.

Trwa także realizacja budowy lądowiska dla helikopterów przy SOR Szpitala Zachodniego. Przetarg na inwestycję został już zakończony, wkrótce rozpoczną się prace. O budowę lądowiska od lat zabiegała zarówno dyrekcja Szpitala Zachodniego, jak i władze Powiatu Grodziskiego. Powstanie lądowiska nie tylko skróci czas transportu pacjentów, co jest niezwykle ważne w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, ale także zwiększy dostępność szpitala dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wartość zadania to blisko 8 mln zł, na jego przeprowadzenie Powiat Grodziski pozyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3 600 000 zł. Na wsparcie finansowe budowy lądowiska 1 000 000 zł przeznaczyła także Spółka Centralny Port Komunikacyjny. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada 2023 r.

W Szpitalu Zachodnim planuje się przeprowadzenie modernizacji systemu instalacji gazów medycznych. W ramach inwestycji, która na razie obejmie część szpitala, poza modernizacją instalacji i źródeł gazów medycznych przeprowadzona zostanie przebudowa sieci międzyblokowych tlenu i sprężonego powietrza, a także wymiana paneli nadłóżkowych i instalacji przyzywowej. Przewidywana wartość inwestycji to 5 000 000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych wyniesie 80% wartości, czyli 4 000 000 zł. Powiat otrzymał 17 listopada 2021 roku wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji.

Nowoczesna i sprawnie funkcjonująca służba zdrowia jest ważna dla władz Powiatu Grodziskiego. Wszystkie inwestycje w Szpitalu Zachodnim są przeprowadzane z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie pacjentów oraz szerszej dostępności do usług medycznych świadczonych mieszkańcom Powiatu Grodziskiego. Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony w nowoczesne całodobowe lądowisko umożliwi szybszy transport pacjentów w stanie ciężkim do ośrodka specjalistycznego lub wyższej referencyjności znajdującego się w Warszawie, a nawet w całej Polsce.

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku MazowieckimSamodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.