Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku zakończyła swoją pracę w szkole na stanowisku dyrektora

Data: 31.08.2022 r., godz. 14.01    395
Podczas XLVI sesji Rady Powiatu Grodziskiego 25 sierpnia br. uroczyście podziękowano pani Agnieszce Zegarłowicz.

Podczas XLVI sesji Rady Powiatu Grodziskiego 25 sierpnia br. uroczyście podziękowano pani Agnieszce Zegarłowicz, która po 15 latach pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku w związku z zakończeniem kadencji przeszła na emeryturę.

Pani Agnieszka Zegarłowicz była związana z milanowskim Zespołem Szkół nr 2 od 1990 roku. Pracowała w nim najpierw jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, następnie w latach 1999–2007 jako zastępca dyrektora szkoły. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku Zarząd Powiatu Grodziskiego powierzył pani Agnieszce Zegarłowicz trzykrotnie i pełniła tę funkcję od roku 2007 do 2022. W ciągu tych 15 lat znacząco przyczyniła się do rozwoju placówki, zawsze dbając o dobro uczniów i z zaangażowaniem wypełniając powierzone obowiązki.

Starosta Grodziski Marek Wieżbicki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sławomir Kamiński w imieniu Rady Powiatu Grodziskiego w podziękowaniu za wieloletnią współpracę wręczyli pani Agnieszce Zegarłowicz kwiaty oraz pamiątkową statuetkę, doceniając codzienną pracę na rzecz społeczności Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku.

 

Na zdjęciu znajdują się Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku Agnieszka Zegarłowicz  oraz Przwewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sławomir Kamiński, w tle radni Powiatu Grodziskiego.

Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku Agnieszka Zegarłowicz

oraz Przwewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sławomir Kamiński