75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego

Data: 27.09.2022 r., godz. 13.20    430
Jedno z najdłużej działających w Polsce publicznych ognisk plastycznych – to w Grodzisku Mazowieckim, właśnie obchodziło 75-lecie działalności.

Z okazji jubileuszu 23 września odbyła się uroczystość. Dyrektor placówki Jakub Cwieczkowski, po przywitaniu licznych gości, przybliżył zebranym ciekawą historię ogniska, a także idee, które przyświecały jego funkcjonowaniu. Do wypowiedzi Dyrektora nawiązała stryjeczna wnuczka Jana Skotnickiego (założyciela ogniska i patrona) Elżbieta Skotnicka-Illasiewiecz, która w imieniu licznie zebranej rodziny malarza, opowiadała o swoim dziadku, jego działalności oraz zaangażowaniu na rzecz lokalnej społeczności artystycznej.

W ciepłych słowach wypowiadał się również Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, który podkreślił znaczenie tego miejsca dla lokalnej społeczności oraz jego rolę w kształtowaniu postaw artystycznych.

Podczas uroczystości odbyła się premiera książki „W kręgu ogniska”. Publikacja przybliża sylwetki osób związanych z placówką, tych którzy je założyli oraz przyczynili się do jego rozwoju.

Wśród obecnych gości byli m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego, Radni Powiatu Grodziskiego, Skarbnik Powiatu, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu, dyrektorzy powiatowych szkół.

 

Po II wojnie światowej w Grodzisku Mazowieckim powstało Stowarzyszenie Miłośników Sztuki, w jego ramach z inicjatywy Anny Czartoryskiej powstała sekcja plastyczna. Społeczność, która się wtedy zawiązała, dała początki Ognisku Plastycznemu. W 1947 r. przyjęło ono bardziej formalną strukturę – decyzją Ministerstwa Kultury powołano Ognisko Kultury Plastycznej, której przewodził Jan Skotnicki, zaś cztery lata później zostało ono upaństwowione i zyskało nazwę Państwowego Ogniska Plastycznego. Od 2004 r. organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.

Na przestrzeni lat kilkukrotnie zmieniała się siedziba. Od 2017 r. dzięki zrozumieniu potrzeb placówki przez Starostę Grodziskiego oraz Radę Powiatu Grodziskiego, ognisko urzęduje w nowym i dobrze wyposażonym lokalu. Obecnie jest to nie tylko miejsce, gdzie można rozwijać swoje pasje artystyczne, ale również uczestniczyć w regularnie organizowanych wystawach.

Przez cały czas swojej działalności poważnie podchodzono tu do misji krzewienia sztuki, zawsze dbając o prezentowanie wysokiego poziomu artystycznego oraz indywidualne podejście do każdego słuchacza.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim
75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 1, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 2, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 3, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 4, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 5, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 6, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 7, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 8, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 9, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 10, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 11, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 12, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 13, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 14, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 15, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 16, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 17, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 18, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 19, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 20, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 21, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 22, 75-lecie Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim, foto nr 23,