Konsultacje "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi"

Data: 27.09.2022 r., godz. 15.40    144
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. 

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 września do 14 października 2022 r.

 

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2023 rok?

Projekt został: 

 1. opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl;
 2. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
 3. wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

 

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 23 września do 14 października 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”:
  a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
  b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
  c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
  d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
  e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
  f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
  g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
  h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2023”;
 4. drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
 5. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 437 94 74, 22 59 79 679, mail: dialog@mazovia.pl

 

Materiały do pobrania:

Uchwała konsultacje Program współpracy 2022.pdf (200 KB)

zał. nr 1 Program współpracy na 2023.pdf (560 KB)

zal. nr 2 Formularz konsultacji Program współpracy 2022.docx (108 KB)