XVIII Grodziskie Targi Pracy

Data: 24.10.2022 r., godz. 13.15    487
17 października już po raz osiemnasty odbyły się Grodziskie Targi Pracy.

Wydarzenie otworzyła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim Agnieszka Adachowska. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że praca to nie tylko obowiązki, ale również przywileje. Wyraziła także nadzieję, że oprócz osób bezrobotnych na targi przybyli także ci, którzy chcą zmienić swoje miejsce zatrudnienia i dzięki zaprezentowanym przez pracodawców ofertom zamierzenie to uda się zrealizować.

Grodziskie Targi Pracy są wydarzeniem cyklicznym, organizowanym dwa razy w roku. Ich celem jest ułatwienie poszukującym pracy mieszkańcom Powiatu Grodziskiego – zarówno tym bezrobotnym, jak i szukającym lepszego zatrudnienia – dostępu do lokalnych ofert pracy. Forma targów umożliwia pracownikom zapoznanie się z propozycjami pracy oraz ich porównanie. Jest to także okazja do kontaktu z pracodawcami, możliwość do rozmowy, wymiany doświadczeń oraz skonfrontowania własnych kwalifikacji oraz wymagań z zaprezentowanymi ofertami. Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z porad przygotowanych przez ekspertów i urzędników, którzy doradzali m.in. jak poprawnie zredagować CV i list motywacyjny, a także jak zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zorganizowano także krótki pokaz mody, podczas którego zaprezentowane zostały stylizacje zarówno na rozmowę rekrutacyjną, jak i do biura.

Targi są ważnym wydarzeniem także dla pracodawców. Możliwość spotkania się z potencjalnymi pracownikami i rozmowy z nimi jest niezwykle cenna. W ten sposób bowiem tworzący miejsca pracy, poszukujący odpowiednich pracowników mogą poznać kandydatów. Kontakt z innymi pracodawcami i możliwość porównania ofert pracy może być natomiast dla przedsiębiorstw i instytucji doświadczeniem stymulującym, wzmagającym ich rozwój.

Grodziskie targi są ważnym wydarzeniem na lokalnym rynku pracy. Co roku uczestniczy w nich wiele osób. Osiemnaste targi odwiedziło około 660 poszukujących zatrudnienia. Wielu z nich złożyło aplikacje oraz wypełniło kwestionariusze niezbędne do pierwszego etapu rekrutacji.

O popularności wydarzenia świadczy również ilość przygotowanych ofert pracy. Wśród uczestników znalazło się 14 firm, 3 agencje pracy oraz 11 instytucji publicznych, które zaprezentowały w sumie 1 500 ofert. Wolne stanowiska przedstawiły nie tylko lokalne przedsiębiorstwa, ale także instytucje takie jak Izba Administracji Skarbowej – Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Komenda Stołeczna Policji, Areszt Śledczy w Warszawie czy Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Najczęściej oferowanymi stanowiskami pracy były pracownik produkcji, pracownik magazynu, operator maszyn, pakowacz, operator wózków widłowych, magazynier, sprzedawca-kasjer, pracownik sklepu, pracownik biurowy, specjalista ds. kontroli jakości. Wszystkie z nich cieszyły się dużym zainteresowaniem przybyłych.

Targi są bez wątpienia wydarzeniem ważnym dla pobudzenia lokalnego rynku pracy oraz zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców Powiatu Grodziskiego. Warto także podkreślić, że stopa bezrobocia w powiecie na koniec sierpnia bieżącego roku wynosiła 2,8% i była zdecydowanie niższa niż w województwie mazowieckim: 4,2% oraz w całym kraju: 4,8%.  Można zatem stwierdzić, że sytuacja na rynku pracy w Powiecie Grodziskim jest dobra – dzięki szerokiej i zróżnicowanej ofercie zatrudnienia oraz działaniom podejmowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

XVIII Grodziskie Targi Pracy
XVIII Grodziskie Targi Pracy, foto nr 1, XVIII Grodziskie Targi Pracy, foto nr 2, XVIII Grodziskie Targi Pracy, foto nr 3, XVIII Grodziskie Targi Pracy, foto nr 4, XVIII Grodziskie Targi Pracy, foto nr 5, XVIII Grodziskie Targi Pracy, foto nr 6, XVIII Grodziskie Targi Pracy, foto nr 7, XVIII Grodziskie Targi Pracy, foto nr 8,