Jesteś tutaj:

Główna treść strony

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w PCPR

Data: 19.08.2020 r., godz. 15.40   830
Powiat Grodziski otrzymał wsparcie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
                                         
Powiat Grodziski otrzymał wsparcie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nasz powiat pozyskał rządowe wsparcie w kwocie 106 000 zł. Program ma zapewnić osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym.

Jednostką, która koordynuje rządowy projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Program cieszy się dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych, które dzięki asystentom, będą mogły liczyć na wsparcie np. w dotarciu w wybrane przez siebie miejsce, załatwieniu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami czy korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
W programie może uczestniczyć 30 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, z następującym podziałem: 20 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 10 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą mogły skorzystać z pomocy asystenta w wymiarze: 22 godziny miesięcznie - osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, zaś 11 godzin miesięcznie – osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Aby zostać asystentem osoby niepełnosprawnej należy posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub posiadać co najmniej średnie wykształcenie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Asystentem nie może zostać osoba, która zamieszkuje z osobą niepełnosprawną, jest z nią spokrewniona lub jest jej prawnym opiekunem. Zatrudnieni asystenci mogą liczyć na umowę zlecenie, wynagrodzenie, ubezpieczenie OC związane ze świadczeniem usługi asystenta oraz zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej lub dojazd własnym środkiem transportu.

Program będzie realizowany do końca grudnia 2020r.

PCPR przyjmuje zarówno zgłoszenia osób, które potrzebują wsparcia asystenta, jak i tych, które chciałyby zostać asystentem. Wszelkie informacje dostępne są na stronie http://www.pcpr.powiat-grodziski.pl oraz pod numerami telefonów: /22/ 724 15 70, /22/ 734 43 10 w. 34 lub 29
Zachęcamy do kontaktu osoby chcące wziąć udział w programie.