Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zakończenie naborów wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

Data: 08.06.2021 r., godz. 08.20   465
Jeszcze tylko do 10 czerwca br. można składać wnioski o udzielenie wsparcia w ramach naborów ogłoszonych w 2020 r. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ...

Zakończenie naborów wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej.


Jeszcze tylko do 10 czerwca br. można składać wnioski o udzielenie wsparcia w ramach naborów ogłoszonych w 2020 r. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (art.15 zzb, 15 zze oraz 5zze2) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o Covid-19.


Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.