Jesteś tutaj:

Główna treść strony

„Policz i nie przelicz się!” ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Data: 21.09.2021 r., godz. 11.55   265
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną „Policz i nie przelicz się!”. Ostrzega w niej przed ryzykiem utraty oszczędności i apeluje o rozważne podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza skłania konsumentów do zwiększonej aktywności inwestycyjnej. Niskie stopy procentowe zachęcają do zakupu nieruchomości na kredyt, a także do lokowania oszczędności w różnego typu instrumenty finansowe, na przykład: w akcje, obligacje korporacyjne, fundusze inwestycyjne czy kryptoaktywa. Związane jest z tym duże ryzyko realnej utraty oszczędności bądź niemożności spłaty zobowiązań w przyszłości. UOKiK zwraca uwagę konsumentów na realne i potencjalne ryzyka z tym związane.

Zachęcam do obejrzenia spotów towarzyszących kampanii UOKiK.

https://www.youtube.com/watch?v=WvS-U-UjBkE

https://www.youtube.com/watch?v=QMlB3sH13ok&t=2s

Spoty kampanii „Policz i nie przelicz się!” i materiały do pobrania dostępne są na stronie UOKiK.

https://www.uokik.gov.pl/policz_i_nie_przelicz_sie.php