Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

7565
Adres:

ul. Kościuszki 32

05-825 Grodzisk MazowieckiKontakt:

tel.: (0-22) 724-07-11 lub. 724-05-01 wew. 216Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

Agnieszka Domżalska-Łajtar,

pok. nr 17,Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim udziela porad telefonicznie,

tel. 22 724 07 11 wew. 216 w następujące dni:

-poniedziałek w godzinach 12:00-16:00

-środa w godzinach 8:00-11:00,

-czwartek w godzinach 13:30-16:30Sprawy załatwiane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Wnioski można składać drogą elektroniczną, poprzez ePUAP oraz za pośrednictwem poczty.


Informacje dla konsumentów, bezpłatne porady:
• Infolinia Konsumencka, tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora, prowadzona przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów.
• http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
• porady@dlakonsumentow.pl
• http://www.konsumenci.org/ Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
• http://www.konsument.gov.pl/ Europejskie Centrum Konsumenckie

Zadania:


Do podstawowych zadań rzecznika konsumentów należy:

1/ zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2/ składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3/ występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4/ współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz
organizacjami konsumenckimi,

5/ wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.

Uwagi odnośnie zakupów w Internecie:
http://ezakupy.uokik.gov.pl/