Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Podkowa Leśna

4021

Kościół p.w. św. Krzysztofa z ogrodem (ul. 1
Maja 7) i
ogród przykościele


Wybudowany w latach 1933-34 według projektu Brunona Zborowskiego. Zgodnie z projektem miał stanowić jedną całość z ogrodem jako przedłużenie kościoła murowanego (jest to jedyny w Polsce Kościół-Ogród).

Początkowo projektowany jako „kościół zielony", stanowiący przedłużenie kościoła murowanego, nawiązujący do symboliki i tradycji religijnej (m.in. ogród biblijny, przyroda minionych wieków, ptasi raj). Zrealizowany tylko częściowo. Wokół kościoła i przed nim, na ulicy Jana Pawła II zespół głazów narzutowych. W sąsiedztwie, na terenie Ogrodu Matki i Dziecka, zabytkowa lipa.

Przyroda chroniona Polski. Sektor ten obejmuje rośliny zagrożone wytępieniem i wymarciem na obszarze Polski;
Teren ogrodu przykościelnego podzielono na 8 tematycznych sektorów:
Przyroda Podkowy Leśnej
Sektor ten ma uwypuklać całe piękno przyrody podkowiańskiej;
Lapidarium
Głównym elementem i podstawowym akcentem terenu są duże głazy umieszczone na nieregularnie uformowanym nasypie;
Przyroda minionych wieków
Sektor dawnych dziejów reprezentuje olbrzymi okres historii ziemi mazowieckiej i Polski;
Poletko Matki Bożej
Zgrupowano tu rośliny związane z tradycyjnymi przejawami kultu kościelnego;
Ogród biblijny
Przyrodniczy obraz dziejów biblijnych
Ptasi raj
Zespół ten jako całość ma dawać w pełni estetyczne wrażenie w każdej porze roku przez kształt sylwetki, kolor liści, kwiatów, zieleń zimą itd. Zasadniczym celem tej części ogrodu jest ochrona ptaków;
Ogród ziołowy
Ma być wyrazem ochrony tradycji i ojczystej kultury, a także przypomnieniem, że klasztor był u nas nie tylko ośrodkiem wiary i kultu, lecz także ważnym ośrodkiem leczniczym, ośrodkiem ogrodnictwa i sadownictwa1.

Budynek Stacji Kolejowej (Plac Przyjaźni Polsko-Węgierskiej)
Wybudowany został w 1927 roku. Murowana budka z wykuszem i duża, otwarta poczekalnia ozdobione zostały formami nawiązującymi do polskiego renesansu.

Płyta poświęcona polskim i węgierskim towarzyszom broni poległym w Podkowie Leśnej w latach II wojny światowej.Początkowo projektowany jako „kościół zielony", stanowiący przedłużenie kościoła murowanego, nawiązujący do symboliki i tradycji religijnej (m.in. ogród biblijny, przyroda minionych wieków, ptasi raj). Zrealizowany tylko częściowo. Wokół kościoła i przed nim, na ulicy Jana Pawła II zespół głazów narzutowych. W sąsiedztwie, na terenie Ogrodu Matki i Dziecka, zabytkowa lipa.

Posiadłość i park w Stawisku

Posiadłość Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, którą darował Annie jej ojciec – Stanisław Wilhelm Lilpop gdzie w 1928 r wybudowali dom. Do 1980 r. dom należał do Iwaszkiewiczów. Następnie zgodnie z wolą właścicieli przeszedł na rzecz skarbu państwa obecnie zarządzana jest przez starostwo grodziskie, gdzie mieści się muzeum ich imienia.

18-hektarowy obszar pierwotnie zajmował powierzchnię 35 ha; północna część parku została odcięta w latach 60. szosą Warszawa -Skierniewice i wkrótce zmieniła właściciela. Na lekko pofalowanym terenie rosną zespoły ponad stuletniego drzewostanu z pojedynczymi dębami szypułkowymi, których wiek sięga 200 i więcej lat. Z dziewięciu starych sosen, nazwanych przez Iwaszkiewicza Muzami i często przywoływanych w jego twórczości, zachowało się pięć.Park w Stawisku

18-hektarowy obszar w zachodniej części Podkowy Leśnej, wokół domu zbudowanego przez Stanisława Lilpopa dla córki Anny i jej męża Jarosława Iwaszkiewicza. Pierwotnie zajmował powierzchnię 35 ha; północna część parku została odcięta w latach 60. szosą Warszawa-Skierniewice i wkrótce zmieniła właściciela. Na lekko pofalowanym terenie rosną zespoły ponad stuletniego drzewostanu z pojedynczymi dębami szypułkowymi, których wiek sięga 200 i więcej lat. Z dziewięciu starych sosen, nazwanych przez Iwaszkiewicza Muzami i często przywoływanych w jego twórczości, zachowało się pięć.

Pałacyk Kasyno z Parkiem (ul. Lilpopa 18)

powstał w latach 1927–31 z przeznaczeniem na „potrzeby użyteczności publicznej”. Park powstał w latach 1926–28 według projektu głównego architekta Miasta Warszawy, (L. Danielewicza). Wybudowała go grupa osób prywatnych - założycieli miasta, jednagże został przekazany na własność wspólnoty mieszkańców. Pałacyk Klubu Sportowego, zwany również „Kasynem”, otoczony był terenami sportowymi, na których znajdowały się między innymi korty tenisowe i tor saneczkowy. Planowano również wybudowanie basenów kąpielowych, jednak inwestycji tej nie zrealizowano.

Pałacyk myśliwski Stanisława Lilpopa (ul.
Modrzewiowa, róg Jana Pawła II)
"Aida", drewniana willa (ul.
Iwaszkiewicza)


Zbudowana około 1900 roku przez Lilpopów. Tu w latach dwudziestych spędzali
letnie miesiące Anna z Lilpopów i Jarosław Iwaszkiewiczowie, odwiedzani przez
przyjaciół, między Innymi z kręgu "Skamandra".


Leśny Park Miejski w Mieście - Ogrodzie Podkowa Leśnej


Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej


Pałacyk Kasyno wzniesiony w 1927