Fundusze Europejskie

Wydział Komunikacji rezerwacja online


https://bezkolejki.eu/spgrodziskmaz
Komunikat dotyczący obowiązków Stowarzyszeń i Fundacji wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu