Informacja dla niesłyszących

Liczba odwiedzających: 5226

Informujemy, iż realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), Starostwo Powiatu Grodziskiego zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego, zgodnie z art. 12 przedmiotowej ustawy, prosimy o pisemną informację, przekazaną do Starostwa co najmniej 3 dni robocze przed terminem takiego zdarzenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).


Informację można przesłać faksem, pocztą elektroniczną, lub złożyć pisemnie w każdym Wydziale Starostwa Powiatu Grodziskiego (nr faksu: 22 300 85 69, adres e-mail: starostwo@powiat-grodziski.pl).