Rzecznik Konsumentów

Liczba odwiedzających: 5809

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim

Agnieszka Domżalska-Łajtar

Adres: 
ul. Daleka 11A (2 piętro, pokój nr 222)
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Kontakt:
tel. (22) 300 85 24 

 

Informujemy, że w dniach 11 i 15 lipca 2024 r. biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Grodzisku Mazowieckim będzie nieczynne.

Informacje o zmianach w dyżurze zamieszczane są w ogłoszeniach na stronie Starostwa.

 

Od dnia 17 lipca 2024 r. Rzecznik Konsumentów będzie przyjmować interesantów w budynku Starostwa, ul. Daleka 11A, Grodzisk Mazowiecki, 1. piętro, pokój nr 108.

 

Dyżur Rzecznika odbywa się w następujące dni: 

 • poniedziałek w godzinach 12:00 – 16:00,
 • środa w godzinach 8:00 – 11:00,
 • czwartek w godzinach 13:30 – 16:30.


Wnioski można składać:

 • w godzinach pracy Starostwa w Punkcie Obsługi Mieszkańca (budynek Starostwa ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki),
 • w drodze wiadomości elektronicznej na adres: starostwo@powiat-grodziski.pl,
 • poprzez ePUAP
 • oraz za pośrednictwem poczty, na adres korespondencyjny Starostwa (STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO, ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki). 


Zadania 

Do podstawowych zadań Rzecznika Konsumentów należy:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, 
 5. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych. 

 

Informacje dla konsumentów, bezpłatne porady: 

 

Wzory pism:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/
https://konsumenci.org/szukam-wiedzy/wzory-pism