Dowiedz się więcej – transplantacja

Liczba odwiedzających: 461

Transplantacja narządów jest metodą leczenia polegającą na pobraniu narządu, tkanki lub komórek od dawcy i wszczepieniu go do organizmu biorcy w celu ratowania życia osobom ciężko chorym. Niesie ze sobą wiele dylematów natury emocjonalnej, etycznej, filozoficznej, psychologicznej i religijnej, jednak idea transplantacji jest społecznie ważna, przez co inicjatywy służące pogłębianiu świadomości społecznej w tym zakresie zasługują na poparcie.

W Polsce wszyscy obywatele są potencjalnymi dawcami narządów po śmierci, gdyż obowiązujące przepisy stanowią tzw. zasadę domniemanej zgody (zarejestrowanego sprzeciwu).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2134 ze zm.) „pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.”

Osoby pełnoletnie nie muszą nigdzie zgłaszać chęci stania się dawcą narządów po śmierci. Natomiast w przypadku osoby małoletniej, zgodę na przeszczep muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni.

Jeśli natomiast nie wyrażamy chęci na przeszczepianie naszych narządów po śmierci, mamy prawo do sprzeciwu wyrażonego poprzez:

•    zgłoszenie sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów,

•    oświadczenie pisemne zaopatrzone we własnoręczny podpis,

•    oświadczenie ustne złożone w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzone.

 

Centralny Rejestr Sprzeciwów prowadzony jest przez ogólnopolskie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „POLTRANSPLANT” – dostęp pod linkiem:

http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html#gsc.tab=0 

 

Więcej informacji na temat transplantacji można uzyskać na stronach internetowych:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zostac-dawca-narzadow

https://www.poltransplant.org.pl/index.html

 

Z ramienia Powiatu Grodziskiego działania w zakresie transplantacji realizuje Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim – kontakt pod linkiem:

https://szpitalzachodni.pl/dla-pacjenta/koordynator-transplantacyjny/