Skład Zarządu Powiatu Grodziskiego

Liczba odwiedzających: 1651

Marek Wieżbicki – Starosta Grodziski

Krzysztof Filipiak – Wicestarosta Grodziski

Krzysztof Markowski – Członek Zarządu

Michał Śliwiński – Członek Zarządu

Aleksander Krzemiński – Członek Zarządu