Placówki prowadzone przez Powiat Grodziski

Liczba odwiedzających: 2757

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

 

Herb Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

Dane adresowe:

ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 734 59 50, fax: (22) 734 59 60
e-mail: zs_grodzisk@o2.pl
www.zs1grodzisk.pl

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

— 4-letnie Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Mazowieckim,

— 5-letnie Technikum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim kształcące w zawodach:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • Technik hotelarstwa,
 • Technik organizacji turystyki,
 • Technik technologii żywności,
 • Technik eksploatacji portów i terminali.

Dyrektor: Anna Krzykowska

 

 

Herb Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku MazowieckimZespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Dane adresowe:

ul. Kilińskiego 8C, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel./fax: (22) 755 58 00/ (22) 755 62 97
e-mail: zstil2grodzisk@powiat-grodziski.pl
www.zstl2grodzisk.edu.pl

W skład Zespołu wchodzą:

— 5-letnie Technikum kształcące w zawodach:

 • Technik pojazdów samochodowych,
 • Technik informatyk,
 • Technik logistyk,
 • Technik organizacji reklamy / Technik reklamy;

— 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach:

 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Fryzjer,
 • Kucharz,
 • Magazynier–logistyk,
 • Kierowca–mechanik;

— 2-letnie Liceum dla Dorosłych,

Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzące zajęcia praktyczne dla uczniów w zawodach:

 • Technik pojazdów samochodowych,
 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych;

Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Dyrektor: Andrzej Chojnacki

 

 

Herb Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w MilanówkuZespół Szkół nr 1 w Milanówku

Dane adresowe:

ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek
tel./fax: (22) 755 88 04
e-mail: zs1milanowek@op.pl
www.zs1-milanowek.pl

W Zespole Szkół nr 1 w Milanówku działa jedna placówka – 4-letnie Liceum Ogólnokształcące.

Dyrektor: Zbigniew Reluga

 

 

Herb Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w MilanówkuZespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku

Dane adresowe:

ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek
tel. (22) 758 33 16
e-mail: sekretariat@zsbem.pl
www.zsbem.pl

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

— 4-letnie Liceum Ogólnokształcące,

— 5-letnie Technikum kształcące w zawodach:

 • Technik informatyk, 
 • Technik ekonomista,
 • Technik rachunkowości, 
 • Technik spedytor, 
 • Technik organizacji turystyki.

p.o. Dyrektor: Paweł Świeczka

 

 

SZKOŁY SPECJALNE:

 

Herb Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku MazowieckimZespół Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim

Dane adresowe:

ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755 60 60, fax: (22) 755 58 91
e-mail: zssgrodzisk@powiat-grodziski.pl
www.zssgrodziskmaz.edupage.org

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3,

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia kształcąca w zawodach:

 • Kucharz,
 • Sprzedawca;

Szkoła Specjalna przysposabiająca do pracy.

Dyrektor: Agnieszka Klonowska

 

 

INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim

Dane adresowe:

ul. Bałtycka 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755 55 74, (22) 723 16 44
e-mail: pppgrodzisk@powiat-grodziski.pl
www.pppgrodziskmazowiecki.szkolnastrona.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców Powiatu Grodziskiego prowadzi szeroką ofertę zajęć specjalistycznych. Pracownicy Poradni udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej młodzieży i wspierają rodziców w zakresie wychowania i kształcenia ich dzieci.

Poradnia co roku wydaje ponad 1000 różnych opinii i orzeczeń w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. W marcu 2013 r. Poradnia uzyskała pozwolenie na wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z wadami słuchu, wzroku oraz dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Dyrektor: Marzenna Czarnocka

 

 

Logo Publicznego Ogniska Plastycznego im. Jana Skotnickiego w Grodzisku MazowieckimPubliczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim

Dane adresowe:

ul. Żyrardowska 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 734 13 72
e-mail: popkolor@wp.pl
                                                                      www.popkolor.com

Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim to placówka o bogatej historii oraz równie bogatej tradycji. Zostało powołane 17 lipca 1947 roku. Pierwszym dyrektorem był znany malarz Jan Skotnicki, który w 2004 roku został wybrany na patrona placówki.

Ognisko Plastyczne jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalno-artystycznych w Powiecie Grodziskim. W Ognisku prowadzone są zajęcia plastyczne dla dorosłych i dzieci z malarstwa, ceramiki i fotografii, przygotowanie do egzaminów na wydziały artystyczne oraz wykłady z historii sztuki. Co roku organizowane są plenery malarskie zarówno dla dzieci, jak i młodzieży i dorosłych. Ponadto Ognisko Plastyczne przygotowuje konkursy i wystawy prezentowane w Galerii Popkolor.

Dyrektor: Jakub Cwieczkowski