Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024

Data: 10.01.2024 r., godz. 14.21    Liczba odwiedzających: 296

Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje o możliwości przyznania dotacji z budżetu Powiatu Grodziskiego organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.

Ogłoszenie.pdf (1.21 MB)