Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną – część ul. Długiej, działka nr 12/5 o pow. 0,0180 ha, obr. 06-06, m. Milanówek

Data: 24.01.2024 r., godz. 12.04    Liczba odwiedzających: 280