Informacja z dnia 2.02.2024 r. – w sprawie podania do wiadomości listy podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024.

Data: 02.02.2024 r., godz. 14.21    Liczba odwiedzających: 278