Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną – część ul. Długiej, działka nr 114/10 o pow. 0,0025 ha, obr. 06-04, m. Milanówek

Data: 14.02.2024 r., godz. 11.01    Liczba odwiedzających: 430