Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grodziskiego w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Powiatu Grodziskiego

Data: 04.07.2024 r., godz. 08.34    Liczba odwiedzających: 79

Zarząd Powiatu Grodziskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Grodziskiego

Oznaczenie nieruchomości: 

Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0304 ha oznaczona jako działka nr 16/3 w obrębie nr 40 (KW nr WA1G/0009482/3) stanowiąca własność Powiatu Grodziskiego w udziale 1/1 części. Nieruchomość położona jest w Grodzisk Mazowiecki przy ulicy Wólczyńskiej.

Cena wywoławcza: 184 500 zł, cena obejmuje podatek 23% VAT

Wadium – 9 225 zł

Termin wniesienia wadium do dnia 8 sierpnia 2024 r.

Przetarg odbędzie się dnia 14 sierpnia 2024 r. o godz. 11:00

Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej 48 (bud. A), Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 12 i 10, tel. 0-22 755 52 24 wew. 307, 303 a także na stronie internetowej: www.bip.powiat-grodziski.pl w zakładce przetargi na nieruchomości.