Informacja z dnia 28.09.2022 r. - w sprawie podania do wiadomości listy podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022.

Data: 28.09.2022 r., godz. 11.57    Liczba odwiedzających: 507