Ogłoszenie naboru organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Data: 21.11.2022 r., godz. 11.29    Liczba odwiedzających: 327

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

ogłasza 

nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27).

 

Do pobrania:

Ogłoszenie_Nabór organizacji pozarządowych_KM FEM21_27.pdf (157 KB)

Uchwała nr 220_2022 MRDPP _ Ordynacja wyborcza_KM.pdf (210 KB)

Załącznik do uchwały_Ordynacja wyborcza do KM_FEM21_27.pdf (330 KB)

Załącznik nr 1_Kalendarz wyborczy.pdf (192 KB)

Załącznik nr 2_Formularz Zgłoszeniowy.pdf (325 KB)