Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu

Data: 24.02.2023 r., godz. 14.27    Liczba odwiedzających: 465

Powiat Grodziski - jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (Zespół Szkół Technicznych I Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Mazowiecki), działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r., o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia:

pn. "BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE LOGISTYKI Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM"

 

Ogłoszenie.pdf (462 KB)