Decyzja nr 69/P/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2023 r.

Data: 10.03.2023 r., godz. 14.05    Liczba odwiedzających: 363

w sprawie nabycie przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - ul. Wesołą, położonego w obrębie 0036 06-15, jednostka ewidencyjna Milanówek, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 33/1 o pow. 0,2192 ha.

 

Decyzja nr 69/P/2023.pdf (1.61 MB)