Konsultacje „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”

Data: 28.06.2023 r., godz. 12.56    303
W dniach od 28 czerwca do 1 sierpnia 2023 r.

Wspólnie z gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską opracowany został projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. W dokumencie opisano m.in. cele wynikające z diagnozy oraz wizji metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w których wskazane zostały przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych możliwe do współfinansowania ze środków UE. Przygotowanie i przyjęcie strategii daje szansę na realizację projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów rozwojowych i skoordynowanego zaspakajania potrzeb całej metropolii warszawskiej. M.st. Warszawa oraz pozostałe gminy i powiaty metropolii będą mogły pozyskać środki unijne m.in. na budowę dróg rowerowych, parkingów Parkuj i jedź, zakup taboru autobusowego oraz na projekty edukacyjne. W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na wdrażanie instrumentu ZIT przewidziana została kwota z UE w wysokości 135 000 000 EUR.grafika_konsultacje strategia ZIT.jpg (107 KB)

Zapraszamy wszystkich mieszkańców metropolii warszawskiej do zapoznania się ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w dniach od 28 czerwca – 1 sierpnia 2023 r.
Link do konsultacji:
konsultacje.um.warszawa.pl/ZIT

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w formie dyżurów z ekspertami współtworzącymi Strategię ZIT:

  • 4 lipca 2023 r., w godzinach 10:00-12:00, w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-091 Warszawa, VIII piętro, sala 853.
  • 19 lipca 2023 r., w godzinach 14:00-18:00, w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-091 Warszawa, VIII piętro, sala 853.

Więcej informacji na konsultacje.um.warszawa.pl/ZIT, omw.um.warszawa.pl oraz sm.waw.pl

 

Ulotka Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

 

Do pobrania:

Ulotka Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.pdf (414 KB)