Nowy rok szkolny w Ognisku Plastycznym

Data: 03.07.2023 r., godz. 09.13    284
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim to placówka artystyczna, której organem prowadzącym jest Powiat Grodziski. Jej głównym celem jest rozbudzanie i rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie wychowanków chętnych do kontynuowania nauki w szkołach artystycznych do egzaminów wstępnych. 

Placówka współpracuje ze szkołami, instytucjami kultury, lokalnymi artystami oraz organizacjami pozarządowymi. W ten sposób rozwija swoją działalność w zakresie edukacji plastycznej dzieci i młodzieży. Na tej współpracy zyskują wychowankowie, ponieważ mogą nawiązywać kontakty z różnymi instytucjami, co jest bezcenne w przypadku kontynuacji nauki w szkołach artystycznych.

Obecnie – od 1 czerwca – trwa rekrutacja do Ogniska, która zakończy się 5 sierpnia. Od tego roku zmienił się regulamin przyjmowania kandydatów na pierwszy rok nauki. Chętni przystępują do egzaminu wstępnego, podczas którego omawiane są przyniesione przez nich prace (od 3 do 5) oraz przeprowadza się rozmowę dotyczącą zagadnień plastycznych. 

Na zajęcia w pracowniach artystycznych przyjmowani są uczestnicy w wieku od 7 do 23 roku życia. Mogą się zapisywać do wybranych grup w blokach zajęć:

  • w dziale dziecięcym – na pierwszy rok bądź kontynuację nauki, grupy wiekowe 7–9 lat oraz 10–14 lat, 
  • w dziale młodzieżowym – tu również obowiązuje podział na pierwszy rok i kontynuację nauki, a zajęcia są przeznaczone dla słuchaczy w wieku od 15 do 23 lat.

Ognisko prowadzi różnorodne zajęcia dla dzieci: kolorystyczne, plastyczne, ceramiczne, i dla młodzieży: graficzne, fotograficzne, ceramiczne, z rysunku, malarstwa, a także wiedzy o sztuce. Wychowankowie placówki odnoszą sukcesy w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Ognisko organizuje również imprezy popularyzujące osiągnięcia swych słuchaczy, w tym wystawy – we własnej Galerii Popkolor oraz we współpracy z okolicznymi placówkami kulturalno-artystycznymi. Dzieci i młodzież mogą brać udział w organizowanych latem plenerach malarskich, na których dalej rozwijają swoje umiejętności plastyczne w ciekawych i malowniczych miejscach w Polsce. 

Rekrutacja do Ogniska przeprowadzana jest w sposób, który zapewnia wyrównanie dostępu do edukacji artystycznej. Uwzględnia także różnorodność oraz indywidualne umiejętności i potencjał każdego uczestnika.

Więcej informacji na temat nie tylko rekrutacji, ale także zajęć, ich prowadzących i samej placówki można znaleźć na stronie Ogniska: www.popkolor.com.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego