Powiat Grodziski stawia na inwestycje!

Data: 24.06.2022 r., godz. 09.50    559
Powiat Grodziski zaplanował przeprowadzenie wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. Zostaną zrealizowane dzięki pozyskaniu przez Powiat dodatkowych środków zewnętrznych.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowanie otrzymają trzy projekty złożone przez Powiat Grodziski. Jednym z nich jest wykonanie dodatkowej sali operacyjnej w ramach istniejącego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Całkowita wartość inwestycji to 2 800 000 zł, dofinansowanie wyniesie 2 380 000 zł. Przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń pod wykonanie sali operacyjnej w strukturze już istniejącego Bloku Operacyjnego. Jej wykonanie zwiększy dostępność do sal operacyjnych i liczby planowanych zabiegów. Umożliwi także wydzielenie jednej sali dla pacjentów zakaźnych, wymagających natychmiastowej interwencji zabiegowej.

Nie jest to jedyna inwestycja w Szpitalu Zachodnim. Kolejną jest modernizacja systemu instalacji gazów medycznych. Obecnie wykorzystywana instalacja jest już przestarzała. Projekt zakłada dostosowanie systemu do wymogów ustawy z dnia 20.05.2021 r. o wyrobach medycznych, opracowanie projektu wielobranżowego oraz jego wykonanie.

Inwestycje realizowane w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim są dla władz Powiatu Grodziskiego niezwykle istotne. Poprawa stanu opieki zdrowotnej, a tym samym troska o zdrowie mieszkańców to jeden z celów strategicznych rozwoju Powiatu Grodziskiego.

Powiat pozyskał również dodatkowe środki finansowe na inwestycje drogowe. Przeprowadzona zostanie rozbudowa drogi powiatowej nr 2855W, ulicy Słowika w miejscowości Zaręby, gmina Żabia Wola. Całkowita wartość tej inwestycji to 5 000 000 zł, dofinansowanie na jej realizację w wysokości 4 750 000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych. Projekt zakłada rozbudowę drogi na odcinku 1 500 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej, rowów odwadniających, zjazdów do posesji oraz oznakowania poziomego i pionowego. Dodatkowe środki Powiat otrzymał także na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Rokitnicę, wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 w rejonie istniejącego mostu w miejscowości Chrzanów gmina Grodzisk Mazowiecki. Wartość projektu wynosi 600 000 zł, a otrzymane dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej to kwota 300 000 zł.

Zaplanowano także remonty i modernizacje budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu. Prace remontowe trwają w budynkach przy ul. Kościuszki 30 i 32 w Grodzisku Mazowieckim. W siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim wykonany został parking, zamontowano także oświetlenie. W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych przyznano dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatach na parkingu. Nie jest to jedyna inwestycja w odnawialne źródła energii. W ramach zadania budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego instalacja zostanie wykonana na budynkach: Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku, Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku, Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim. Zespół Szkół nr 1 w Milanówku przejdzie termomodernizację polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Wartość całego projektu to 3 000 000 zł, dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 2 850 000 zł.

Remonty i inwestycje przeprowadzane w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Grodziskiego nie tylko mają na celu poprawę warunków pracy oraz obsługi klienta, a w przypadku szkół – jakości nauczania, są także wyrazem dbałości o mienie Powiatu, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy.

Powiat Grodziski stawia na inwestycje!
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim., Lokalizacja inwestycji: budowa kładki dla pieszych przez rzekę Rokitnicę, wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 w rejonie istniejącego mostu w miejscowości Chrzanów gmina Grodzisk Mazowiecki., Droga powiatowa nr 2855W – ulica Słowika w miejscowości Zaręby, gmina Żabia Wola., Zespół Szkół nr 1 w Milanówku., Siedziba Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11A w Grodzisku Mazowieckim.,