Ogólnopolski Konkurs Recytatorsko-Krasomówczy

Data: 09.10.2023 r., godz. 13.08    291
Zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorsko-krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

konkurs_w_kregu_poezji_23.png (210 KB)

 

Organizatorzy konkursu:

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

 

Partnerzy konkursu:

Szkoła Podstawowa w Pińczycach
Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim
Fundacja Cultura Memoriae
Stowarzyszenie Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück

 

Założenia ogólne konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez każdego z uczestników jednego utworu poetyckiego Grażyny Chrostowskiej oraz fragmentu prozy obozowej (dotyczącej niemieckich obozów koncentracyjnych).
 3. Nieprzekraczalny, łączny czas prezentacji – 4 minuty.
 4. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub).
 5. Oceny prezentacji dokona niezależne jury według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru,
 • spójność utworu poetyckiego z prozą,
 • interpretacja tekstów,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości wybitnej lubelskiej poetki, Grażyny Chrostowskiej.
 2. Zapoznanie z losami więźniów obozów koncentracyjnych w okresie okupacji niemieckiej.
 3. Zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem narodu i losami jednostki.
 4. Propagowanie wśród młodego pokolenia postawy patriotyzmu.
 5. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
 6. Przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 7. Promowanie utalentowanych uczniów.

 

Przebieg kjonkursu:

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i składa się z trzech etapów:

 • etapu szkolnego,
 • etapu wojewódzkiego,
 • etapu ogólnopolskiego.

Etap szkolny: szkoła, dom kultury lub klub przeprowadza eliminacje wg założeń ogólnych i typuje dwóch uczestników do etapu wojewódzkiego.

Etap wojewódzki: wytypowani finaliści zawodów szkolnych biorą udział w etapie wojewódzkim w następujących ośrodkach:

 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, ul. Biedronki 13, 20 – 543 Lublin – dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, ul. Szkolna 4, 20 – 124 Lublin – dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki – uczniowie obu typów szkół,
 • Szkoła Podstawowa w Pińczycach, ul. Śląska 3, 42 – 350 Koziegłowy – uczniowie obu typów szkół.

Uczestnicy wybierają ośrodek najbliżej miejsca lokalizacji szkoły, klubu, domu kultury. Finaliści zawodów wojewódzkich, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategoriach:

 • uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych

zostają zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego.

Etap ogólnopolski obejmuje:

 • warsztaty kultury słowa,
 • galę finałową – rywalizacja konkursowa najlepszych recytatorów, wyłonionych w etapie wojewódzkim.


Terminarz konkursu:

1. Etap szkolny – przeprowadzenie eliminacji szkolnych do 27 października 2023 r. Przesłanie wyników zwycięzców etapu szkolnego (dwie osoby ze szkoły) na adres organizatorów w swoim województwie do 3 listopada 2023 r.

2. Etap wojewódzki – przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich 8 listopada 2023 r. o godzinie 11.00 w następujących placówkach (prosimy o przybycie finalistów zawodów szkolnych do tych ośrodków, do których zostały wysłane zgłoszenia):

województwo lubelskie:

 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, ul. Biedronki 13, 20 – 543 Lublin – dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, ul. Szkolna 4, 20 – 124 Lublin – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

województwo śląskie:

 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25. - uczniowie obu typów szkół.

województwo mazowieckie:

 • Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki – uczniowie obu typów szkół.

3. Etap ogólnopolski – odbędzie się 17 listopada 2023 r. w Galerii Malarstwa Polskiego XIX-XX Wieku w Muzeum Narodowym w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20 – 117 Lublin:

 • warsztaty kultury słowa w godz. 9.30 – 10.30,
 • gala finałowa o godz. 11.00.

 

Laureaci, nagrody:

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.


KONSULTACJI MERYTORYCZNYCH I INFORMACJI O KONKURSIE UDZIELAJĄ:

 1. Joanna Łoś, Małgorzata Gąszczyk, tel. 81 5276733, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.
 2. Ewa Mochol, Małgorzata Badurowicz, tel. 81 7477817, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.
 3. Joanna Sularz, tel. 34 3143536, Szkoła Podstawowa w Pińczycach.
 4. Anna Krzykowska, tel. 602189032, LXXXIII Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

 

Regulamin konkursu i wybór poezji Grażyny Chrostowskiej dostępne są na stronach internetowych:

www.zamek-lublin.pl/muzeum-martyrologii-pod-zegarem 

www.lo4.lublin.eu

www.27lo.lublin.pl 

www.zspinczyce.szkolnastrona.pl

www.zs1grodzisk.pl

 

Załączniki:

Regulamin.pdf (753 KB)

Karta zgłoszenia.pdf (120 KB)