Szesnaste „Ogrody Integracji” już za nami!

Data: 13.10.2023 r., godz. 10.00    226
W piątek 29 września odbyła się XVI edycja Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji” pod hasłem „Niezapomniane Ogrody”.

Wydarzenie zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim wraz z organizacjami pozarządowymi i Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Przegląd został objęty patronatem Starosty Grodziskiego Marka Wieżbickiego i Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego.

Na tegoroczne „Ogrody Integracji” przybyli przedstawiciele lokalnego samorządu i władz państwowych, artyści, a przede wszystkim podopieczni i osoby związane z placówkami wspierającymi osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Grodziskiego. Starosta Grodziski Marek Wieżbicki podkreślił znaczenie integracji oraz sztuki jako jednej z form terapii osób niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia wspomniano zmarłych w ostatnich latach Ewę Magdziak, pomysłodawczynię „Ogrodów”, oraz księdza Stanisława Jurczuka, wieloletniego dyrektora Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku.

Widzowie mogli obejrzeć różnorodne występy przygotowane przez placówki wsparcia prowadzone na terenie Powiatu Grodziskiego. Swoje talenty zaprezentowali podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Malwa Plus”, Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego, Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku, Warsztatu Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku, Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym czy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Grodziska Mazowieckiego. Wystąpili również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Grodzisku Mazowieckim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie. Na imprezę zaproszono gościa specjalnego – Weronikę Kałużę z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radomsku, zwyciężczynię 23. Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Albertiana”. Ponadto w foyer kina można było obejrzeć wystawę dorobku artystycznego uczestników Przeglądu oraz indywidualnych osób niepełnosprawnych.

„Ogrody Integracji” są okazją do zastanowienia się nad problemami osób z niepełnosprawnościami, ale także do zwrócenia uwagi na ich pasje. Wspieranie osób niepełnosprawnych to nie tylko zapewnienie im odpowiedniej specjalistycznej opieki i terapii ułatwiającej życie w społeczeństwie. To także działania wspomagające rozwój – poznawczy i emocjonalny. Podopieczni placówek prowadzonych przez Powiat Grodziski (Dom Pomocy Społecznej, Zespół Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim) bądź na jego zlecenie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej i Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej) uczestniczą w różnorodnych zajęciach, w tym również artystycznych: muzycznych, plastycznych czy teatralnych. Dzięki nim mają możliwość rozwijania swoich talentów, które mogą zaprezentować szerszej publiczności na wydarzeniach takich, jak organizowany w Powiecie Grodziskim Przegląd.

Ta impreza przypomina nam, jak ważne dla nas wszystkich jest rozwijanie swoich zainteresowań, ale przede wszystkim – pokonywanie własnych słabości. Dla uczestników oraz widzów z pewnością były to prawdziwie „Niezapomniane Ogrody”.

 

XVI Ogrody Integracji
XVI Ogrody Integracji, foto nr 1, XVI Ogrody Integracji, foto nr 2, XVI Ogrody Integracji, foto nr 3, XVI Ogrody Integracji, foto nr 4, XVI Ogrody Integracji, foto nr 5, XVI Ogrody Integracji, foto nr 6, XVI Ogrody Integracji, foto nr 7, XVI Ogrody Integracji, foto nr 8, XVI Ogrody Integracji, foto nr 9, XVI Ogrody Integracji, foto nr 10, XVI Ogrody Integracji, foto nr 11, XVI Ogrody Integracji, foto nr 12, XVI Ogrody Integracji, foto nr 13, XVI Ogrody Integracji, foto nr 14, XVI Ogrody Integracji, foto nr 15, XVI Ogrody Integracji, foto nr 16, XVI Ogrody Integracji, foto nr 17, XVI Ogrody Integracji, foto nr 18, XVI Ogrody Integracji, foto nr 19, XVI Ogrody Integracji, foto nr 20, XVI Ogrody Integracji, foto nr 21, XVI Ogrody Integracji, foto nr 22, XVI Ogrody Integracji, foto nr 23, XVI Ogrody Integracji, foto nr 24, XVI Ogrody Integracji, foto nr 25, XVI Ogrody Integracji, foto nr 26, XVI Ogrody Integracji, foto nr 27, XVI Ogrody Integracji, foto nr 28, XVI Ogrody Integracji, foto nr 29, XVI Ogrody Integracji, foto nr 30, XVI Ogrody Integracji, foto nr 31, XVI Ogrody Integracji, foto nr 32, XVI Ogrody Integracji, foto nr 33, XVI Ogrody Integracji, foto nr 34, XVI Ogrody Integracji, foto nr 35, XVI Ogrody Integracji, foto nr 36, XVI Ogrody Integracji, foto nr 37, XVI Ogrody Integracji, foto nr 38, XVI Ogrody Integracji, foto nr 39, XVI Ogrody Integracji, foto nr 40, XVI Ogrody Integracji, foto nr 41, XVI Ogrody Integracji, foto nr 42, XVI Ogrody Integracji, foto nr 43, XVI Ogrody Integracji, foto nr 44, XVI Ogrody Integracji, foto nr 45, XVI Ogrody Integracji, foto nr 46, XVI Ogrody Integracji, foto nr 47, XVI Ogrody Integracji, foto nr 48, XVI Ogrody Integracji, foto nr 49, XVI Ogrody Integracji, foto nr 50,