Kolejne sukcesy Grodziskich Przewozów Autobusowych

Data: 20.11.2023 r., godz. 08.00    311
Związek Powiatowo-Gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe w 2023 r. pozyskał rekordowe w skali kraju dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 22 269 766 zł na obsługę 32 linii.

Ponadto otrzymano po 5 000 000 zł z programu Polski Ład oraz Spółki Centralny Port Komunikacyjny na zakup 8 autobusów, a w ostatnim czasie – 8 000 000 zł także z Polskiego Ładu na zakup 3 autobusów elektrycznych.

W tym roku udało się również wprowadzić wszystkie zaplanowane zmiany, m.in.:

- zwiększyć liczbę kursów na liniach w kierunku Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim,

- utworzyć nowy przystanek w strefie przemysłowej przy ul. Zachodniej w Grodzisku Mazowieckim,

- wydłużyć trasę linii nr 17, która teraz obejmuje także Brwinów,

- zmienić przebieg linii nr 63, którą można dojechać z Grodziska Mazowieckiego przez Janki do parkingu P+R przy alei Krakowskiej w Warszawie (autobusy odjeżdżają co 30 minut).

Po przeanalizowaniu danych z 2022 r. na podstawie odczytów z GPS-ów zainstalowanych w autobusach udało się znacznie poprawić punktualność na całej sieci.

O powodzeniu Grodziskich Przewozów Autobusowych niech świadczy fakt, że do końca sierpnia tego roku sprzedano 25 749 biletów miesięcznych oraz 866 012 autobusowych - dla porównania w całym roku 2022 sprzedano ich odpowiednio 26 343 i 920 952.

Za sukces GPA odpowiada niewątpliwie reagowanie na potrzeby mieszkańców. Dla przykładu można podać, że po analizie danych z września, kiedy to odnotowano wzmożoną liczbę pasażerów korzystających ze wspominanej już linii nr 63 (trasa Grodzisk Mazowiecki-Warszawa przez gminę Żabia Wola) uruchomiono w popołudniowych godzinach szczytu 4 dodatkowe kursy ekspresowe.

Natomiast w planach jest m.in. wprowadzenie stacjonarnych biletomatów. Zarząd Związku GPA podpisał umowę z grodziską firmą Mera Systemy, która będzie odpowiedzialna za uruchomienie, wdrożenie oraz utrzymanie nowego systemu internetowej sprzedaży biletów i automatów z biletami. Od przyszłego roku podróżni będą mogli korzystać z co najmniej  15 automatów z biletami.

Zarząd Związku, na czele którego stoi Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, zdaje sobie sprawę jak ważny jest nowoczesny transport publiczny – pomaga on zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zmniejsza natężenie ruchu ulicznego, a także zapewnia łatwiejsze przemieszczanie się osobom, które nie posiadają samochodu.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Grodziskie Przewozy Autobusowe