Powiatowe drogi z dofinansowaniami

Data: 27.11.2023 r., godz. 09.00    515
Powiat Grodziski pozyskał dofinansowania na kolejne inwestycje drogowe. Ich realizacja poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza pieszych.

Zostały otwarte oferty na przetarg na rozbudowę drogi 1502. Zadanie polega na wybudowaniu ścieżki pieszo-rowerowej o długości prawie 1 265 metrów na odcinku od drogi nr 1503 (ul. Mazowiecka) do skrzyżowania z drogą nr 1501 (ul. Jabłoniowa) w Książenicach. Przewidywany koszt inwestycji to ponad 3 000 000 zł, z czego środki na ten cel wynoszą 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ostateczna kwota zostanie ustalona po wyłonieniu wykonawcy zadania).

Powiat pozyskał także dotację na rozbudowę drogi 1521 w miejscowości Żabia Wola i Huta Żabiowolska. Inwestycja polega na wybudowaniu chodnika o długości 900 m. na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Głównej. Przewidywana wartość inwestycji wynosi ok. 2 000 000 zł, z czego otrzymana kwota z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 1 960 000 zł. Prace ruszą prawdopodobnie wiosną 2024 roku.

Również w przyszłym roku zostanie wykonany remont drogi 1503 w Maryninie i Siestrzeni. Prace będą polegały na wymianie istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku prawie 1 808 m. W ramach zadania zostanie wykonana regulacja wysokościowa istniejących zatok autobusowych i zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz zjazdów utwardzonych kruszywem łamanym. Przewidywany koszt zadania będzie wynosił ok. 4 000 000 zł, z czego Powiat Grodziski otrzyma na jego realizację 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ponad 3 000 000 zł).

Pozyskano także dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę chodnika w ciągu drogi 1503 w Żelechowie (ul. Chełmońskiego). Zakres prac będzie obejmował wykonanie chodnika o łącznej długości ok 2 650 m. po zachodniej stronie drogi 1503, 46 zjazdów z kostki betonowej przy przyległych posesjach oraz drogach wewnętrznych, 6 zatok autobusowych wraz z 3 przejściami dla pieszych z aktywnymi znakami „przejście dla pieszych” z własnym zasilaniem solarnym. Koszt zadania wynosi ok. 4 000  000 zł, zaś dofinansowanie to 80%. Obecnie zostały otwarte oferty na postępowanie przetargowe.

Dla władz Powiatu Grodziskiego bardzo ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego też jeśli tylko jest taka możliwość, składane są wnioski o dotacje na inwestycje drogowe. Zewnętrzne źródła finansowania znacznie ułatwiają przeprowadzenie danego zadania.