Szpital Zachodni ma 20 lat!

Data: 14.12.2023 r., godz. 15.50    361
Z okazji jubileuszu 10 grudnia odbyła się uroczysta gala.

Jej gospodarzami byli Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki, Dyrektor Szpitala Zachodniego Krystyna Płukis oraz Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński. W uroczystości wzięli udział: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz radni powiatowi i miejscy. Wśród przybyłych znaleźli się także naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatu Grodziskiego i Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek powiatowych i gminnych oraz ci wszyscy, którzy już od 20 lat tworzą Szpital Zachodni – lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracyjni.

Wydarzenie było okazją zarówno do wspomnień, jak i podkreślenia dotychczasowych osiągnięć Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. Wcześniej funkcję szpitala powiatowego pełnił milanowski Turczynek. Warunki panujące w dwóch zabytkowych willach były jednak niedostosowane do stale rosnących potrzeb placówki medycznej. Budowę nowej placówki rozpoczęto już w 1989 roku, lecz szybko ją przerwano. W 1999 r. doprowadzono do ukończenia prac budowlanych. Pierwsze obiekty uruchomiono w 2002 roku, pacjentów zaczęto przyjmować w kwietniu 2003 r. W następnych latach otwierano kolejne oddziały, w tym SOR. Obecnie w skład placówki wchodzi 19 oddziałów, 24 poradnie, 5 zakładów diagnostycznych, przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Jubileusz Szpitala Zachodniego stał się także okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych osób. Medalem „Pro Masovia”, przyznawanym za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego, została odznaczona Dyrektor Krystyna Płukis. Wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali także dr Marek Stopiński, dr Antoni Szurgociński i dr Stanisław Jaroszewicz. Dyrektor Szpitala, Starosta Grodziski i Burmistrz Grodziska Mazowieckiego nagrodzili również pracowników związanych z 20-letnią działalnością placówki. Wielokrotnie podkreślano codzienną ciężką pracę całego personelu, który zapewnia pacjentom fachową opiekę na najwyższym poziomie.

Na przestrzeni 20 lat placówka bardzo się rozwinęła. Tylko w tym roku dzięki wsparciu Powiatu Grodziskiego i Gminy Grodzisk Mazowieckiudało się zrealizować wiele ważnych inwestycji: 

  • modernizacja systemu instalacji gazów medycznych na Oddziale Wewnętrznym, Neurochirurgii, Kardiologii, Neurologii, Ortopedii, Kardiologii Inwazyjnej, Stacji Dializ i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (koszt ok. 5 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych prawie 4 mln zł);
  • budowa nowej sali operacyjnej na potrzeby Bloku Operacyjnego (koszt ok. 7 mln zł., w tym dofinansowanie w wysokości 2,38 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 1 mln zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego);
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej zasilającej szpital (koszt: ok. 4 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ok. 3,7 mln zł);
  • budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb SOR – inwestycja na ukończeniu (koszt: ponad 10 mln zł, w tym dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego ok. 3,6 mln oraz 1 mln zł od Spółki CPK).

Wszystko to jest możliwe dzięki dobrej współpracy Szpitala z samorządem oraz skutecznemu pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych. W ten sposób Powiat zapewnia najwyższe standardy opieki medycznej, o czym świadczą stale przyznawane nagrody i otrzymywane certyfikaty.

 

20-lecie Szpitala Zachodniego
20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 1, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 2, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 3, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 4, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 5, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 6, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 7, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 8, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 9, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 10, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 11, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 12, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 13, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 14, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 15, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 16, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 17, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 18, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 19, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 20, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 21, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 22, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 23, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 24, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 25, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 26, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 27, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 28, 20-lecie Szpitala Zachodniego, foto nr 29,