Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.

Data: 24.01.2024 r., godz. 14.00    238
Realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie.

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe. 

Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna. 

Na obszarze województwa mazowieckiego realizowane są one przez ankieterów zatrudnionych w  Urzędzie Statystycznym w Warszawie.

Ankieterzy kontaktują się telefonicznie lub osobiście z tymi gospodarstwami domowymi/rolnymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym. 

Tożsamość ankietera można sprawdzić:

Lista badań, która będzie realizowana w 2024 roku znajduje się na grafice.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i życzliwość wobec ankieterów kontaktujących się z Państwem. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. 

Więcej informacji o statystycznych badaniach ankietowych można znaleźć pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

Kalendarium badań ankietowych 2024

Do pobrania:

Kalendarium_badan_ankietowych_2024.pdf (352 KB)