Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 w szkołach prowadzonych przez Powiat Grodziski

Data: 27.07.2022 r., godz. 08.00    475
Rok szkolny 2021/2022 był dla szkół pełen wyzwań.

W trakcie roku szkolnego 2021/2022 wciąż trwała pandemia koronawirusa i z powodu zagrożenia epidemicznego szkoły zawieszały nauczanie stacjonarne i przechodziły na naukę zdalną.

Ponadto w związku z agresją Rosji na Ukrainę do Polski przybyło wielu imigrantów, w tym dzieci i młodzież w wieku szkolnym. We wszystkich szkołach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, otwarte zostały oddziały przygotowawcze dla młodzieży przybyłej z Ukrainy przebywającej na terenie Powiatu.

Mimo pojawiających się trudności szkoły organizowały liczne wydarzenia i konkursy, a uczniowie odnosili sukcesy. Uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim została finalistką Olimpiady języka niemieckiego. Uczniowie zajmowali wysokie lokaty w konkursach gastronomicznych: II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na artystyczne dekorowanie pierników dekor-Piernik-art oraz I miejsce w Konkursie Gastronomicznym Regionalne Podróże Kulinarne, a także powiatowych: ortograficznych, językowych czy matematycznych. W marcu zorganizowano II Tydzień Kultury. Odbyły się spotkania z prelegentami dotyczące m.in. ochrony środowiska, zdrowia, uczenia się czy ochrony tożsamości w sieci oraz konkursy wewnątrzszkolne, quizy językowe i pokazy gimnastyczno-sportowe.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim zdobywali tytuły finalistów w Akademii Przedsiębiorczości SGGW oraz Zawodach Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczno-Spedycyjnej w Gdańsku. Uczennica kształcąca się w zawodzie fryzjera zdobyła I miejsce w Etapie Wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie 2022” w kategorii fryzjer oraz V miejsce w finale. Uczniowie zdobyli wysokie lokaty także w konkursach powiatowych. 22 kwietnia w szkole zorganizowano Noc Logistyki, podczas której odbyły się gry i warsztaty logistyczne, pokazy, prezentacje oraz konkursy, w tym konkurs wiedzy TSL „Mistrz Logistyki” o Nagrodę Dyrektora Szkoły. Technikum wchodzące w skład zespołu szkół otrzymało Brązową Tarczę miesięcznika „Perspektywy” w Rankingu Ogólnym Techników na 2022 rok.

W Zespole Szkół nr 1 w Milanówku zorganizowano konkurs języka angielskiego „Celtic Contest” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz konkurs matematyczny dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Ponadto uczniowie brali udział w konkursie DEUTSCHFREUND 2021, a także w olimpiadzie z języka niemieckiego Olimpus. Miesięcznik „Perspektywy” przyznał szkole Brązową Tarczę w Rankingu Ogólnym Liceów na 2022 rok.

Zespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku dzięki wysokim wynikom edukacyjnym zajął wysokie miejsce w rankingu techników Perspektyw: 22. na Mazowszu i 112. w Polsce, przyznano także Srebrną Tarczę. Szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym „Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”, projekcie ICT w Dublinie, programie Popojutrze 2.0, którego celem jest wprowadzanie innowacji w edukacji, a także w programie Future Space oraz pilotażu Programu Szkół Kosmicznych zorganizowanym przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie. Uczniowie Zespołu Szkół zajmowali wysokie lokaty w konkursach powiatowych.

Także i Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim organizował wiele wydarzeń. We wrześniu odbył się wyjazd do Zakopanego, w którym wzięło udział 20 uczniów szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy. W maju uczniowie szkoły wraz z podopiecznymi Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus” wzięli udział w warsztatach integracyjnych pod hasłem „Niepełnosprawni są wśród nas”. Natomiast 9 czerwca zorganizowano święto szkoły, podczas którego miał miejsce koncert szkolnej orkiestry Jakataka oraz spektakl „Bajkowa przygoda” przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Grodziski promocję do następnej klasy otrzymało 2210 uczniów, a 272 przystąpi do poprawek w sierpniu lub powtórzy klasę. W roku szkolnym 2021/20222 przyznano także 12 Nagród Starosty Grodziskiego dla najlepszych absolwentów szkół oraz laureatów olimpiad. 

Ponadto w szkołach wykonane zostały niezbędne remonty i inwestycje. W Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzono termomodernizację budynku oraz remont boiska wielofunkcyjnego sportowego. Wartość projektów wyniosła łącznie ponad 1,5 mln zł. Przeprowadzone inwestycje wpłynęły na poprawę warunków kształcenia uczniów oraz pracy wszystkim zatrudnionym w szkołach.