Rekordowe inwestycje w Powiecie Grodziskim

Data: 23.02.2024 r., godz. 12.35    666
Podsumowanie 2023 roku.

Starosta Grodziski Marek Wiezbicki.jpeg (274 KB)

Szanowni Państwo, rok 2023 był dla Powiatu Grodziskiego rekordowy pod względem inwestycji w 25-letniej historii jego funkcjonowania. Wydatki na przeprowadzenie licznych przedsięwzięć sięgnęły 80 mln złotych. Istotny element wsparcia dla przeprowadzenia zadań inwestycyjnych w Powiecie stanowią pozyskiwane dotacje, które ułatwiają, a niekiedy umożliwiają ich realizację. Ponad 60 milionów pochodziło ze źródeł zewnętrznych: zarówno programów krajowych, co świadczy o skuteczności władz Powiatu w ich pozyskiwaniu, jak i na podstawie umów z gminami, co z kolei dowodzi dobrej współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Poniżej przedstawiamy największe inwestycje, które zrealizowano w zeszłym roku.

 

 

 

Starosta Grodziski

Marek Wieżbicki

Inwestycje drogowe

Poprawa stanu infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez władze Powiatu Grodziskiego. Zdajemy sobie sprawę i zawsze to podkreślamy, że jej dobry stan techniczny przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, skraca czas podróży i zwiększa dostępność – do poszczególnych miejscowości powiatu oraz miejsc poza granicami naszej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Najbardziej kosztownym zadaniem była rozbudowa drogi 1515W w miejscowości Budy Grzybek (gmina Jaktorów) oraz Czarny Las i Makówka (gmina Grodzisk Mazowiecki). Prace drogowe prowadzone na odcinku o długości ok. 2,5 km obejmowały wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poboczami oraz ścieżki pieszo-rowerowej.

Wartość zadania: 15 107 426 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 12 085 941 zł.

Dofinansowanie z Gminy Jaktorów: 826 000 zł.

Droga 1515W.JPG (5.19 MB)Ukończona droga 1515W w miejscowościach Budy Grzybek (gmina Jaktorów), Czarny Las i Makówka (gmina Grodzisk Mazowiecki).

 

Kolejną dużą inwestycją była rozbudowa drogi 1508W wraz z budową skrzyżowania tej  drogi z drogą gminną nr 150210W w Chlebni (gmina Grodzisk Mazowiecki). Długość odcinka, na którym prowadzono prace, wynosi 1,6 km. Zadanie obejmowało także wykonanie skrzyżowania typu rondo, chodników i zjazdów do posesji.

Wartość zadania: 9 800 820 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 6 853 469 zł.

Dofinansowanie z gminy Grodzisk Mazowiecki: 1 000 000 zł.

Droga 1508W.jpeg (3.02 MB)Ukończona droga 1508W w Chlebni (gmina Grodzisk Mazowiecki).

 

Dużą inwestycją była budowa drogi 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w Książenicach (gmina Grodzisk Mazowiecki). W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni na odcinku o długości ponad 1 km, ścieżkę pieszo-rowerową, a także rondo na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1501W i 1502W z drogą gminną – ul. Dębową.

Wartość zadania: 7 820 570 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 6 051 091 zł.

Dofinansowanie z Gminy Brwinów: 300 000 zł.

 

Prace drogowe przeprowadzono także na drodze 2855W – ul. Słowika w miejscowości Zaręby (gmina Żabia Wola). W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię jezdni asfaltowej na odcinku blisko 1,5 km oraz chodnik po zachodniej stronie.

Wartość zadania: 4 290 000 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 075 500 zł.

 

Przeprowadzono również 6 inwestycji, które w 100% zostały sfinansowane z dotacji ze spółki Centralny Port Komunikacyjny. Pięć zadań dotyczyło przebudowy dróg 3833W oraz 4135W w miejscowościach Bronisławów, Cegłów i Kaski (gmina Baranów). Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy drogi o łącznej długości ok. 3,5 km i poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6 m. Jedno zadanie dotyczyło budowy chodnika na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Pałacowej w Kaskach o długości ponad 700 m.

Łączna wartość zadań: 10 000 000 zł.

 

W ubiegłym roku przeprowadzono remont ul. Dębowej w Milanówku. Zakres inwestycji obejmował prace remontowe na dwóch odcinkach o łącznej długości ponad 550 m wraz z podbudową oraz wykonaniem oznakowania poziomego.

Wartość zadania: 1 845 000 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 197 480 zł.

 

Inwestycje w Szpitalu Zachodnim

Powiat Grodziski zgodnie z przepisami wykonuje zadania z ochrony zdrowia o charakterze ponadgminnym, dlatego jest podmiotem tworzącym dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Warto podkreślić, że chociaż pomoc medyczna świadczona jest przede wszystkim mieszkańcom naszego powiatu i powiatów ościennych, to wysoce wykwalifikowani lekarze przyciągają pacjentów z całego kraju. Władze Powiatu Grodziskiego zdają sobie jednak sprawę, że nawet najlepsi specjaliści muszą mieć warunki, by pomagać potrzebującym leczenia, dlatego w miarę możliwości inwestuje się w sprzęt medyczny oraz modernizację gmachu szpitala.

 

Bardzo dużą inwestycją przeprowadzoną w ubiegłym roku była budowa dodatkowej sali operacyjnej w strukturze już istniejącego Bloku Operacyjnego. Wykonanie sali miało na celu zwiększenie dostępności do sal operacyjnych i liczby planowanych zabiegów oraz umożliwienie wydzielenia jednej sali dla pacjentów zakaźnych, wymagających natychmiastowej interwencji zabiegowej.

Wartość zadania: 6 967 110 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 2 380 000 zł.

 Dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego: 1 000 000 zł.

Sala operacyjna.JPG (1005 KB)

Nowa sala operacyjna w Szpitalu Zachodnim.

 

Kolejną ważną inwestycją była budowa całodobowego lądowiska dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach inwestycji wykonano płytę lądowiska nad dachem budynku Szpitala z niezbędną infrastrukturą, nadbudowę dwóch klatek schodowych, budowę zewnętrznego szybu windowego, częściową przebudowę istniejących budynków Szpitala związanych z realizacją inwestycji.

Wartość zadania: 10 416 000 zł.

Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego: 3 600 000 zł.

Dofinansowanie ze spółki Centralny Port Komunikacyjny: 1 000 000 zł.

Dofinansowanie z gminy Grodzisk Mazowiecki: 2 250 000 zł.

Szpital lądowisko.jpg (413 KB)Lądowisko całodobowe w Szpitalu Zachodnim.

Lądowisko będzie uruchomione w bieżącym kwartale.

 

W powiatowym szpitalu zrealizowano również zadanie dotyczące modernizacji systemu instalacji gazów medycznych. Zakres inwestycji obejmował modernizację źródeł zasilania gazów medycznych, przebudowę sieci międzyblokowych tlenu i sprężonego powietrza, modernizację instalacji gazów medycznych w budynku Szpitala na poszczególnych oddziałach: Wewnętrznym, Neurochirurgii, Kardiologii, Neurologii, Ortopedii, Kardiologii Inwazyjnej, Stacji Dializ i SOR oraz częściową wymianę paneli nadłóżkowych z wymianą instalacji przyzywowej.

Wartość zadania: 4 899 654 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 919 723 zł.

 

Inwestycje ekologiczne

We współczesnym  świecie ważne jest również realizowanie zadań zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju – czyli zaspokajanie potrzeb współczesnego społeczeństwa przy jednoczesnym dbaniu o możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. Należy do nich m.in. korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Władze Powiatu Grodziskiego uwzględniają je w budżecie, jeśli jest taka możliwość.

 

W roku 2023 taką inwestycją była budowa instalacji fotowoltaicznej wspartej na wiatach na parkingu Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim. Instalacja pełni rolę konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych oraz stanowi ochronę parkujących pojazdów przed czynnikami atmosferycznymi. Wyprodukowana energia zasili Szpital Zachodni.

Wartość zadania: 3 917 794 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 721 632 zł.

 

Kolejną inwestycją była budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją budynku szkoły na terenie powiatu grodziskiego. Zakres inwestycji obejmował budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Zespołów Szkół nr 1 i nr 2 w Milanówku, Zespołów Szkół nr 1 i nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Grodzisku Mazowieckim. W ramach zadania wykonano także termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku.

Wartość zadania: 1 844 014 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1 721 283 zł.

 

Ponadto w 2023 roku została wybudowana instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Żyrardowskiej 48, w którym są zlokalizowane Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

 

Powiat Grodziski nie tylko w roku 2023, ale także wcześniej podejmował działania proekologiczne. Dzięki temu obecnie dysponuje czterema samochodami elektrycznymi, co stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonej mobilności.

Wykonaliśmy także szereg innych istotnych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, szpitala i oświaty.

 

Plany na 2024 rok

W tym roku rozpoczną się prace związane z budową Branżowego Centrum Umiejętności (BCU). Będzie to nowoczesne centrum kształcenia zawodowego, szkolenia i egzaminowania uczniów, studentów i pracowników branży logistycznej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Lodzistics – Logistyczną Siecią Biznesową Polski Centralnej, Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o. o., Welcome Airport Services Sp. z o. o. oraz Politechniką Łódzką. Zaplanowano rozbudowę istniejącej infrastruktury szkoły o nowe skrzydło w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Żyrardowskiej 48 i zakup niezbędnego wyposażenia. Na realizację projektu Powiat Grodziski pozyskał dofinansowanie w ramach Konkursu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Koszt zadania: 12 000 000 zł. 

Branżowe Centrum Umiejętności.jpg (460 KB)

Branżowe Centrum Umiejętności.jpg (454 KB)

Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) – wizualizacje.

 

Wśród większych inwestycji drogowych można wymienić:

  • budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1503W w Żelechowie (gmina Żabia Wola); przewidywany koszt zadania: 3 879 182 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 868 093 zł;
  • rozbudowę drogi powiatowej 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi 1503W do skrzyżowania z drogą 15021W w Książenicach (gmina Grodzisk Mazowiecki), przewidywany koszt zadania: 3 459 990 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 336 024 zł, dofinansowanie z gminy Grodzisk Mazowiecki: 290 000 zł;
  • rozbudowę drogi powiatowej 1521W w Żabiej Woli i Hucie Żabiowolskiej w zakresie budowy chodnika od ul. Jesionowej do ul. Głównej, przewidywany koszt zadania: 2 338 636 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1 960 000 zł;
  • budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. 3 Maja w Grodzisku Mazowieckim, przewidywany koszt zadania: 2 140 000 zł, dofinansowanie z gminy Grodzisk Mazowiecki: 1 710 000 zł.

 

Duże inwestycje zaplanowano także w Szpitalu Zachodnim. Największą z nich będzie termomodernizacja Szpitala. Przewidywany koszt: 24 848 726 zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 21 065 454 zł. Planowana jest także modernizacja, przebudowa, doposażenie SOR-u i pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Przewidywany koszt zadania: 11 806 417 zł (100% dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia). Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa przeprowadzona zostanie modernizacja pomieszczeń Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Przewidywany koszt: 7 133 980 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 6 063 883 zł.

 

Rok 2023 był szczególny dla naszego Powiatu. Nie tylko obchodziliśmy 25-lecie jego istnienia, ale także udało nam się zrealizować wiele bardzo ważnych i potrzebnych inwestycji. Wierzę, że 2024 rok i lata następne również będą pełne sukcesów. Zależy nam bowiem na kompleksowym rozwoju Powiatu Grodziskiego, tak by wszystkim mieszkańcom żyło się tu jak najlepiej, by mogli korzystać z dobrych dróg oraz edukacji i służby zdrowia na wysokim poziomie.

 

Marek Wieżbicki

Starosta Grodziski