Drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP na terenie całej Polski

Data: 01.03.2024 r., godz. 09.45    252
Drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP na terenie całej Polski

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał zarządzenia, które do 31 maja 2024 roku przedłużają obowiązywanie stopni alarmowych:

BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytoriom całego kraju – zarządzenie nr 17 z 29 lutego 2024 r.;
BRAVO (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytoriom całego kraju – zarządzenie nr 16 z 29 lutego 2024 r.;
BRAVO (2. stopień zagrożenia) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 18 z 29 lutego 2024 r.
Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.

Stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni został obniżony do BRAVO-CRP (drugi z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych). Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Więcej na temat stopni alarmowych: https://www.gov.pl/web/rcb/stopnie-alarmowe