Powiat Grodziski dostępny dla wszystkich

Data: 22.03.2024 r., godz. 08.40    204
Rozmowa z Koordynatorem ds. dostępności w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

Władze Powiatu Grodziskiego zdają sobie sprawę, że każdy mieszkaniec czasem musi załatwić sprawy urzędowe. Gwarancją komfortowego korzystania z usług jest dostępność, o której mówi pan Marcin Wójcik, koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

— Jakie są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo w  budynkach Starostwa Powiatu Grodziskiego i jednostkach Powiatu Grodziskiego?

— W budynkach Starostwa przy Dalekiej 11a oraz przy Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim są windy, które docierają na każdy poziom. Winda jest także w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2, Szkole Specjalnej im. H. Szczerkowskiego, Szpitalu Zachodnim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W Ognisku Plastycznym zajęcia i wystawy odbywają się na parterze, również na parterze obsługuje interesantów Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Natomiast w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku znajduje się schodołaz, który zapewnia osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim dostęp na poszczególne kondygnacje. W żadnym z tych miejsc nie ma barier architektonicznych. Bezpośrednio przy wejściach do budynków Starostwa znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

— A jakie są udogodnienia dla osób głuchych i niedosłyszących?

— W Starostwie Powiatu Grodziskiego wprowadziliśmy szereg usprawnień poprawiających komfort komunikacji. Wymienić tu można pętle indukcyjne (urządzenia, które niwelują szumy otoczenia, a wzmacniają dźwięki, które aparat słuchowy powinien przetworzyć – np. głos mówiącego). Osoba głuchoniema może za pośrednictwem strony internetowej www.powiat-grodziski.pl (po kliknięciu na ikonę przedstawiającą dłonie ) połączyć się z tłumaczem języka migowego online, który potem kontaktuje się z konkretnym wydziałem Starostwa, gdzie sprawa jest załatwiana.

W urzędzie można również skorzystać ze specjalnego tabletu, gdzie poprzez aplikację następuję łączenie z tłumaczem języka migowego lub złożyć z trzydniowym wyprzedzeniem w dowolnym wydziale Starostwa pisemną prośbę o załatwienie sprawy osobiście w obecności tłumacza. Od lat jest zatrudniona osoba znająca język migowy i która przeszła szkolenie obejmujące m.in. słownictwo urzędowe.

— Szczególne potrzeby mają także osoby niewidome i niedowidzące…

— Ci, którzy tego potrzebują, mogą wejść do Starostwa Powiatu Grodziskiego z psem przewodnikiem, nie ma też barier architektonicznych, które mogłyby sprawić problemy z poruszaniem się. Wszystkie wnioski  składane do Starostwa są wydrukowane dużą czcionką, z odpowiednimi odstępami. Poprawia to w znaczący sposób komfort czytania osobom słabowidzącym. Ponadto w Muzeum w Stawisku każde pomieszczenie ekspozycyjne ma opis w alfabecie Braille`a. Dostępna jest też specjalna broszura o Muzeum dla osób niedowidzących, co ułatwia kontakt ze sztuką. 

— Czy jest planowane wprowadzenie jakichś dodatkowych udogodnień?

— Cały czas śledzimy rozwój technologii, które poprawiłyby dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wiele rozwiązań mamy już wdrożonych, choć oczywiście nie spoczywamy na laurach. W Wydziale Komunikacji oraz w holu głównym Starostwa przy ul. Dalekiej 11a w biletomacie jest specjalny przycisk dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy Starostwa od razu zajmują się taką osobą, a sprawa, w której interesant przyszedł, jest omawiana z pracownikiem merytorycznym na parterze.

Troska o dostępność gwarantuje, że osoby ze szczególnymi potrzebami nie tylko będą mogły sprawnie i w komfortowych warunkach załatwić sprawę, ale również bez przeszkód i problemu uzyskać szeroko rozumianą pomoc czy korzystać z dóbr kultury, o co Powiat Grodziski ustawicznie dba.

 

IMG_8905 - kopia (002).JPG (764 KB)

Marcin Wójcik, Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatu Grodziskiego.