Nabór wniosków ze środków PFRON

Data: 23.04.2024 r., godz. 11.00    307
Limit środków przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej to 80 000,00 zł.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie informuje, że ogłasza nabór wniosków na następujące formy wsparcia finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • szkolenia indywidualne.

 
Wszystkie osoby z niepełnosprawnością zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zapraszamy do kontaktu z Urzędem.
 
Limit środków przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej to kwota: 80 000,00 zł.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 734-57-20, (22) 755-55-86 wew. 213, 215 oraz 512-458-432 lub na stronie internetowej: grodziskmazowiecki.praca.gov.pl
 
Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 30 w pokoju nr 6 - I piętro (budynek A) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem sow.pfron.org.pl
 
Dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim: grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych