Ósmoklasiści przygotowują się do rekrutacji

Data: 26.04.2024 r., godz. 14.00    330
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się już 15 maja br.

Ofertę kształcenia placówki oświatowe przygotowują jednak odpowiednio wcześniej, by móc ją zaprezentować kandydatom podczas organizowanych wydarzeń, takich jak dni otwarte czy targi edukacyjne.

W czwartek 4 kwietnia w Publicznym Ognisku Plastycznym im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim po raz pierwszy odbył się Salon Edukacyjny Szkół Ponadpodstawowych, którego organizatorem było Starostwo Powiatu Grodziskiego. Celem zorganizowania tego wydarzenia było przedstawienie oferty na rok szkolny 2024/2025 oraz zaprezentowanie czterech szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Grodziski:

  • Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim,
  • Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim,
  • Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku,
  • Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku.

Na tłumnie przybywających ósmoklasistów i ich rodziców czekały stoiska przygotowane przez placówki oświatowe oraz liczne niespodzianki, w tym degustacje, konkursy, prezentacje czy zagadki. Można też było porozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i uczniami, którzy chętnie odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące szkół. Swoje stoiska przygotowały także Publiczne Ognisko Plastyczne (informujące o prowadzonych zajęciach) oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim, która umożliwiła kandydatom spotkanie z doradcą zawodowym.

Na spotkaniu z uczniami i rodzicami pojawili się także dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, Wicestarosta Grodziski Krzysztof Filipiak, Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sławomir Kamiński oraz Członek Zarządu Powiatu Grodziskiego Michał Śliwiński.

Młodzież z klas ósmych może zapoznać się z ofertą edukacyjną również podczas organizowanych w szkołach dni otwartych. Informacje o terminach są dostępne na stronach internetowych placówek.

W roku szkolnym 2024/2025 w powiatowych szkołach ponadpodstawowych czekają na kandydatów 832 miejsca w 26 oddziałach. Placówki prowadzą nauczanie zarówno w zakresie ogólnokształcącym, jak i zawodowym, odbywają się w nich także zajęcia dodatkowe, tak by każdy uczeń mógł zdobyć odpowiednie wykształcenie i rozwijać swoje zainteresowania.

Nabór odbywa się w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje o naborze oraz oferta edukacyjna wszystkich placówek są dostępne na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego: www.powiat-grodziski.pl oraz na stronach szkół.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 

IMG_9304 (002).JPG (3.61 MB)

Salon Edukacyjny Szkół Ponadpodstawowych.