20 lat Polski w Unii Europejskiej

Data: 29.04.2024 r., godz. 15.20    202
20 lat temu Rzeczpospolita Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

1 maja 2004 r. Polska wraz z 9 innymi państwami stała się pełnoprawnym członkiem Unii – gospodarczo-politycznego związku 27 państw europejskich.

Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 roku traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.

Proces akcesyjny Polski rozpoczął się w 1994 roku, kiedy złożono oficjalny wniosek o członkostwo, a zakończył pozytywnym wynikiem referendum w 2003 roku. Wraz z Polską do Unii dołączyły również inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, co było największym rozszerzeniem w historii UE.

Od tego czasu Polska aktywnie uczestniczy w procesach decyzyjnych Unii, a integracja europejska jest jednym z ważniejszych elementów jej polityki zagranicznej i rozwoju gospodarczego.

Z okazji okrągłej rocznicy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało stronę www.20lat.eu.