Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pomaga

Data: 31.08.2022 r., godz. 15.15    486
Rozmowa z Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Grodzisku Mazowieckim, panią Martą Domecką.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci, a także oczekiwaniom rodziców i nauczycieli. O tym jaką formę przybiera pomoc, którą oferuje placówka, opowiadała Wicedyrektor poradni Marta Domecka.

Do kogo skierowane są zajęcia, które prowadzi poradnia?

Poradnia organizuje profesjonalne działania ukierunkowane na wspieranie prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dziecka, jego środowiska rodzinnego i szkolnego. Misją poradni jest udzielanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy dzieciom od urodzenia do ukończenia edukacji, ich opiekunom oraz wspieranie szkół i przedszkoli. 

Priorytetowym zadaniem poradni jest kompleksowa diagnoza psychologiczno–pedagogiczna, która pochłania najwięcej czasu naszym specjalistom. Jest to jednak zadanie kluczowe, pozwala na wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka, wyjaśnia przyczyny trudności i pozwala na sformułowanie zalecenia i wskazówki do pracy dla szkoły/ przedszkola i rodziców. 

Dzieciom, młodzieży oraz rodzicom udzielamy również bezpośredniej pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Staramy się aby nasze działania terapeutyczne były wielokierunkowe i obejmowały całą rodzinę. Rodzice korzystają z konsultacji, porad, psychoedukacji. W poprzednim roku odbyły się dwie edycje Szkoły dla rodziców. To grupowe warsztaty, które mają pomóc rodzicom w nabywaniu kompetencji wychowawczych właściwie bez względu na wiek ich dziecka. W roku szkolnym 2022/2023 planujemy uruchomienie kolejnych edycji Szkoły dla Rodziców

Wspieramy również szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Psycholog poradni, jest do dyspozycji nauczycieli, szkolnych specjalistów, rodziców i dzieci w trakcie dyżurów na terenie placówki. Nauczycielom pomagamy przede wszystkim w formie indywidualnych konsultacji. W tym roku szkolnym mamy zamiary zaproponować nauczycielom nową formę pomocy – Coaching. Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego. Myślę, że współczesna sytuacja w edukacji – ciągłe zmiany, różnorodność potrzeb uczniów, oczekiwania rodziców i instytucji narzuca wiele wymagań w stosunku do nauczycieli. Brak wyników, czy to w pracy czy poza nią, prowadzi do poczucia braku satysfakcji. 

Największą grupą naszych odbiorców są jednak dzieci i młodzież. Prowadzimy różne zajęcia terapeutyczne zarówno indywidualne jak i grupowe. W naszej ofercie znajdują się zajęcia terapii logopedycznej dla dzieci z problemami w rozwoju mowy, terapii integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej dla dzieci dyslektycznych, zajęcia przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania, zajęcia rozwijające kompetencje społęczno–emocjonalne, np. Trening Umiejętności Społecznych oraz inne zajęcia terapeutyczne, np. „Komunikacja w rodzinie” wspólne zajęcia dla rodziców i dzieci powyżej 10 r.ż. czy indywidualne zajęcia terapeutyczne „Odkryj swoje zasoby”. Realizujemy również programy terapeutyczne rozwijające kompetencje społęczno–emocjonalne np. Przyjaciele Zippiego, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.

Czy rodzice coraz chętniej zgłaszają się po pomoc?

Trzeba przyznać, że tak. Rodzice są coraz bardziej świadomi. Zmieniło się również podejście do korzystania z pomocy psychologa czy innego specjalisty i nie jest już tak nacechowane negatywnie jak kiedyś.

Zachęcamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy aby zgłaszali się do Poradni. Dokładamy wszelkich starań, żeby w możliwie najkrótszym czasie pomóc.

Aktualna oferta zajęć na rok szkolny 2022/2023 jest dostępna na naszej stronie internatowej www.pppgrodziskmazowiecki.szkolnastrona.pl. Zapisy na zajęcia prowadzimy dwa razy w roku – we wrześniu, więc już za chwilę oraz po zakończeniu pierwszego półrocza roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy.

 

Starostwo Powiatu Grodziskiego

Zdjęcie przedstawia Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Grodzisku Mazowieckim, panią Martą Domecką.

Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Grodzisku Mazowieckim, pania Marta Domecka