Spotkanie z wiceministrem

Data: 14.09.2022 r., godz. 13.50    572
12 września w Starostwie Powiatu Grodziskiego odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotrem Uścińskim.

W spotkaniu wzięli udział Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sławomir Kamiński, Radni Powiatu Grodziskiego, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, a także pracownicy urzędów gminnych i starostwa.

Wiceminister omówił zmiany, które ma wprowadzić nowelizacja do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności jeśli chodzi o zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym gminy, uproszczeniem procedur planistycznych, a także kosztami, które są związane z tymi tematami.

Swoje spostrzeżenia, dotyczące głównie kosztów i odpowiedzialności za planowanie przestrzenne, a także problemów z przepisami, zgłaszali podczas rozmowy włodarze gmin i pracownicy urzędów. Sekretarz Stanu dziękując za spotkanie, przyznał, że wiele uwag jest interesujących i słusznych.

 

Spotkanie z wiceministrem
Spotkanie z wiceministrem, foto nr 1, Spotkanie z wiceministrem, foto nr 2, Spotkanie z wiceministrem, foto nr 3, Spotkanie z wiceministrem, foto nr 4,