Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom

Data: 27.09.2022 r., godz. 13.12    478
Dla osób powyżej 50. roku życia mieszkających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem głównym „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023 jest zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem Streptococcus pneumoniae u minimum 0,7 proc. populacji docelowej w latach 2021–2023.

Szczepienia realizuje 28 podmiotów z województwa mazowieckiego. Pełny wykaz placówek oraz szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/priorytetowe-dzialania-w-obszarze-zdrowia/programy-polityki-zdrowotnej/szczepienia-przeciwko-pneumokokom-dla-osob-po-50-roku-zycia.html

Szczepienia są finansowane z budżetu województwa mazowieckiego.

Logotyp Mazowsze serce Polski.