VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

Data: 13.10.2022 r., godz. 13.13    376
Dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Organizatorzy konkursu:

Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem",

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

Partnerem  konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

 

Założenia ogólne konkursu:

Konkurs dedykowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych całej Polski.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez każdego z uczestników jednego utworu poetyckiego Grażyny Chrostowskiej oraz fragmentu prozy obozowej (dotyczącej niemieckich obozów koncentracyjnych). Nieprzekraczalny, łączny czas prezentacji to 4 minuty. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub).

Oceny prezentacji dokona niezależne jury według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,
 • spójność utworu poetyckiego z prozą,
 • interpretacja tekstów,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości wybitnej lubelskiej poetki, Grażyny Chrostowskiej.
 2. Zapoznanie z losami więźniów obozów koncentracyjnych w okresie okupacji niemieckiej.
 3. Zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem narodu i losami jednostki.
 4. Propagowanie wśród młodego pokolenia postawy patriotyzmu.
 5. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
 6. Przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 7. Promowanie utalentowanych uczniów.

 

Przebieg konkursu:

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Etap szkolny: szkoła, dom kultury lub klub przeprowadza eliminacje według założeń ogólnych i typuje dwóch uczestników do etapu wojewódzkiego.

Etap wojewódzki: uczestnicy wytypowani w eliminacjach szkolnych nagrywają swoją interpretację wybranego wiersza Grażyny Chrostowskiej i fragmentu prozy. Nagranie należy zapisać w pliku wideo na płycie lub pendriwie w jednym z następujących formatów: MP4, AVI, WMV, a następnie przesłać – wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych – na jeden z podanych adresów:

 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin – dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki – uczniowie obu typów szkół.
 • Szkoła Podstawowa w Pińczycach, ul. Śląska 3, 42-350 Koziegłowy – uczniowie obu typów szkół.

Prosimy o wybór ośrodka najbliżej lokalizacji szkoły, klubu, domy kultury.

Finaliści zawodów wojewódzkich, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategoriach: uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych, uczniowie klas ponadpodstawowych, zostają zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego.

 

Terminarz konkursu:

Etap szkolny: przeprowadzenie eliminacji szkolnych do 28 października 2022 r.

Etap wojewódzki: przesłanie nagrań do jednego z ośrodków podanych powyżej do 7 listopada 2022 r. Ogłoszenie wyników 15 listopada 2022 r. na podanych poniżej stronach internetowych organizatorów konkursu.

Etap ogólnopolski: odbędzie się 18 listopada 2022 r. stacjonarnie w Galerii MAlarstwa Polskiego XIX Wieku w Muzeum Narodowym w Lublinie.

 

Strony internetowe organizatorów konkursu:

https://zamek-lublin.pl/muzeum-martyrologii-pod-zegarem/

https://lo4.lublin.eu/

https://www.27lo.lublin.pl/

http://zspinczyce.szkolnastrona.pl/

https://www.zs1grodzisk.pl/

 

Załączniki:

Regulamin.pdf (729 KB)

Karta zgłoszenia.pdf (324 KB)

Zgoda przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie i publikację danych osobowych.pdf (337 KB)

Zgoda pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie i publikację danych osobowych.pdf (326 KB)

Oświadczenie.pdf (627 KB)