Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty

Data: 14.10.2022 r., godz. 09.00    582
W środę 12 października w Ośrodku Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Z okazji święta wszystkich pracowników oświaty zorganizowane zostało spotkanie, które wspólnie poprowadziły Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Grodziskiego Anna Kowalska oraz Dyrektor Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki Ewa Burzyk. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Grodziskiego: Starosta Grodziski Marek Wieżbicki, Wicestarosta Krzysztof Filipiak oraz członek Zarządu Powiatu Michał Śliwiński, a także władze samorządowe gminy Grodzisk Mazowiecki, dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy administracyjni.

O zabranie głosu poproszony został Starosta Grodziski Marek Wieżbicki. Starosta złożył życzenia wszystkim nauczycielom. Zwrócił także uwagę na nowe wyzwania, z którymi obecnie mierzy się polska edukacja – pandemię koronawirusa oraz trwający konflikt zbrojny na Ukrainie. Podkreślił znaczenie pracy nauczycieli z młodzieżą, za którą otrzymują zapłatę również niematerialną w postaci sukcesów własnych oraz swych podopiecznych.

Życzenia pracownikom oświaty złożyli również Przewodnicząca Rady Gminy Grodzisk Mazowiecki Joanna Wróblewska oraz Zastępca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Tomasz Krupski.

Następnie przedstawione zostały prezentacje multimedialne podsumowujące miniony rok szkolny w placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz szkołach Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Tego dnia nagrodzono pracowników oświaty. Nagrodę Starosty Grodziskiego otrzymali dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski: Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, Zespołu Szkół nr 1 w Milanówku, Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku, Zespołu Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim oraz Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim.

Na koniec życzenia nauczycielom złożyła także Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Patrycja Feder.

Uroczystość uświetniły występy wokalne uczniów szkół z terenu Powiatu Grodziskiego. 

 

Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty
Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 1, Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 2, Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 3, Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 4, Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 5, Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 6, Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 7, Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 8, Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 9, Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 10, Nagrody Starosty Grodziskiego dla pracowników oświaty, foto nr 11,