Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024-2028 zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu grodziskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych in

Data: 06.12.2023 r., godz. 13.14    Liczba odwiedzających: 256