Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną – część ul. Długiej, działka nr 2/4 o pow. 0,0157 ha, obr. 0025-06-07, m. Milanówek. 06-07

Data: 03.01.2024 r., godz. 15.01    Liczba odwiedzających: 240

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Milanówek prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną – część ul. Długiej, działka nr 2/4 o pow. 0,0157 ha, obr. 0025-06-07, m. Milanówek. 06-07, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

Treść zawiadomienia